Lønn og arbeidsforhold

Forside/Lønn og arbeidsforhold

Enighet med Store Norske på Svalbard

I tillegg til forhandlingsleder Anita Johansen besto delegasjonen av Rune Mjelde, Arne Presterud og Svein Jonny Albrigtsen

Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Industri har kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for Store Norske Grubekompani AS 2022-2024.
Til tross for urolige tider i og forskjellige utfordringer i Store Norske Grubekompani as, har vi fått til en avtale. Det var utfordrende forhandlinger og vi er veldig fornøyd med at vi oppnådde enighet, sier leder Anita Johansen.

Økonomi:
Det gis et generelt tillegg til alle på 4,- pr. time (37,5t/uke)
Fagarbeidertillegget økes til

22. juni 2022|

Enighet på parkering med NHO

Forhandlingsdelegasjonen, fra venstre: Trine Wiig, Asle Granås, Martin Stokke Sperre

Enighet på parkeringsoverenskomsten med NHO

Vi er godt fornøyd med resultatet vi oppnådde, man fikk et generelt tillegg på 6 kroner pr time og økning på natt og helgetillegg. Minstelønnssatsene heves tilsvarende. I tillegg har man valgt å satse på de med lang ansiennitet og høy kompetanse i bedriften og legger til et ekstra trinn på ansiennitet slik at de med mer enn ti års ansettelse får to kroner ekstra pr time.
Forhandlingsutvalget anbefaler dette oppgjøret og oppfordrer alle til å stemme

21. juni 2022|

Enighet på bergindustrioverenskomsten!

Bak fra venstre: Tor Egil Johansen, Stian Ollila, Arne Presterud, Arve Larsen
Foran: Brede Edvardsen, Frank Toks, Ole-Johnny Zeylon

Denne uken har det vært forhandlet på den tradisjonsrike bergindustrioverenskomsten, og med godt resultat! Det ble oppnådd enighet med Norsk Industri, og protokollen finner du her: 

Over ser vi forhandlingsdelegasjonen i et muntert øyeblikk etter at forhandlingene var landet!

2022-06-15 Enighetsprotokoll Bergindustri 2022

 

17. juni 2022|

Enighet i lønnsoppgjøret for anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører

Forhandlingsdelegasjonen: Kenneth Brandsegg, Børge Torgeirsen, Anita Johansen, Frode Engen, Andreas Granum Hansen, May Britt Jacobsen, Tor Ivar Strøm., Pål Christopher Båtnes, Knut Anders Mathisen, Guttorm Rue, Knut Erik Andersen 

Etter 3 dagers forhandlinger har Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes forbund kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for maskinentreprenører for 2022-2024.

-Vi er fornøyde med resultatet. Det har vært god dialog og godt forhandlingsklima med bra resultat på tekstendringer. Men det ble tøffe runder på økonomien. Vi fikk gjennomslag for blant annet lik lønn for alt arbeid under dag, og

25. mai 2022|