Lønn og arbeidsforhold

Brudd i lønnsoppgjøret for fritids- og aktivitetsavtalen

Avtalen omfatter ansatte ved bowling- og andre haller, treningsstudioer, solstudioer, badeanlegg, dyreparker, fornøyelsesparker, taubaner, gondolbaner mm.

Det er brudd i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Reiseliv gjeldende fritids- og aktivitetsavtalen.

Forbundssekretær Terje Mikkelsen ledet forhandlingene og reagerer på forskjellsbehandling.

– Avtalen har et eget bilag som skal regulere lønnsbestemmelsene for de ansatte ved Kristiansand Dyrepark. Her har de organiserte ansatte over tid blitt forskjellsbehandlet ved at de har fått dårligere lønnsvilkår enn de som er uorganisert. Dette er et brudd med det organiserte arbeidsliv og det kan vi

6. juni 2024|

Enighet i tariffoppgjøret for parkeringsvakter

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel har i dag 5. juni forhandlet om ny overenskomst for parkeringsselskaper.

Les protokollen her

Partene har blitt enige om ny overenskomst, med blant annet følgende punkter:

  • Generelt tillegg til alle på kroner 10,50
  • Minstelønnssatsene økes til kroner 215,-
  • Tillegget for natt heves med kroner 1,-
  • Tillegget for helg økes med kroner 1,-
  • Ansiennitetstillegget for 10 års trinnet økes med kroner 1,-

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler det fremforhandlede forslaget og anbefaler alle medlemmer å bruke stemmeretten i uravstemningen.

Fristen for uravstemning er satt til 18. juni ved midnatt.

5. juni 2024|

Enighet i lønnsoppgjøret for bergindustrien

En samlet forhandlingsdelegasjon anbefaler resultatet.

Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Industri om ny overenskomst for bergindustrien. Forbundssekretær Frank Toks ledet forhandlingsdelegasjonen og er godt fornøyd med resultatet.

Les protokollen her

– Det var krevende, men konstruktive forhandlinger, og til slutt fant vi en innretning som gjorde at vi oppnådde et resultat som følger rammen i frontfaget og som gi våre medlemmer økt kjøpekraft. I tillegg fikk vi til en del på tekstdelen, sier Toks.

– Vi fikk blant

30. mai 2024|