Lønn og arbeidsforhold

Enighet i lønnsoppgjøret for Hustadmarmor AS

Linn Catrine Sjølund fra Norsk Industri og Arne Presterud fra Norsk Arbeidsmandsforbund.

Etter en dags forhandlinger har Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Industri kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for Hustadmarmor AS 2022-2024.

Les protokollen her

Forhandlingsleder Arne Presterud fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at han er tilfreds med resultatet.

-Vi er fornøyde med resultatet og det var et godt forhandlingsklima under forhandlinger.

Økonomi:

  • Det gis et generelt tillegg til alle på 4,- kroner.
  • Minstelønnssatsene heves med kr. 8,13 pr. time (37,5t/uke)
2. september 2022|

Enighet med Store Norske på Svalbard

I tillegg til forhandlingsleder Anita Johansen besto delegasjonen av Rune Mjelde, Arne Presterud og Svein Jonny Albrigtsen

Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Industri har kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for Store Norske Grubekompani AS 2022-2024.
Til tross for urolige tider i og forskjellige utfordringer i Store Norske Grubekompani as, har vi fått til en avtale. Det var utfordrende forhandlinger og vi er veldig fornøyd med at vi oppnådde enighet, sier leder Anita Johansen.

Økonomi:
Det gis et generelt tillegg til alle på 4,- pr. time (37,5t/uke)
Fagarbeidertillegget økes til

22. juni 2022|

Enighet på parkering med NHO

Forhandlingsdelegasjonen, fra venstre: Trine Wiig, Asle Granås, Martin Stokke Sperre

Enighet på parkeringsoverenskomsten med NHO

Vi er godt fornøyd med resultatet vi oppnådde, man fikk et generelt tillegg på 6 kroner pr time og økning på natt og helgetillegg. Minstelønnssatsene heves tilsvarende. I tillegg har man valgt å satse på de med lang ansiennitet og høy kompetanse i bedriften og legger til et ekstra trinn på ansiennitet slik at de med mer enn ti års ansettelse får to kroner ekstra pr time.
Forhandlingsutvalget anbefaler dette oppgjøret og oppfordrer alle til å stemme

21. juni 2022|

Enighet på bergindustrioverenskomsten!

Bak fra venstre: Tor Egil Johansen, Stian Ollila, Arne Presterud, Arve Larsen
Foran: Brede Edvardsen, Frank Toks, Ole-Johnny Zeylon

Denne uken har det vært forhandlet på den tradisjonsrike bergindustrioverenskomsten, og med godt resultat! Det ble oppnådd enighet med Norsk Industri, og protokollen finner du her: 

Over ser vi forhandlingsdelegasjonen i et muntert øyeblikk etter at forhandlingene var landet!

2022-06-15 Enighetsprotokoll Bergindustri 2022

 

17. juni 2022|