Enighet i oppgjøret for asfalt og veivedlikehold

Fra venstre: Jan Ørnevik FF, Frode Engen NAF, Håkon Småbrekke NAF, Svein Olav Bechstrøm NAF, Ole Høybakken NAF, Rolf Madsen NAF, Nina Ullmann FF, Jarle Røksund NAF, Fredrik Dahl NAF Jan Ove Wium FF, Brede Edvardsen NAF Morten Dahl NAF og Jan Erik Haldorsen NAF.

Med forbundsnestleder Brede Edvardsen i spissen for NAFs delegasjon ble det i ettermiddag oppnådd enighet på overenskomsten for asfaltarbeid og veivedlikehold 2022-24. På arbeidstakersiden forhandlet Norsk Arbeidsmandsforbund sammen med Fellesforbundet.

-Vi er fornøyde med oppgjøret. Vi har hatt god dialog rundt vanskelige temaer som arbeidstid og innkvartering

12. mai 2022|

Enighet mellom renholderne og Virke

Nestleder Brede Edvardsen og forbundssekretær Trine Wiig sto for forhandlingene med Virke

I dag har det pågått forhandlinger på renholdsoverenskomsten mellom Norsk Arbeidsmandsforbund på den ene siden og arbeidsgiverorganisasjonen Virke på den andre siden. Forbundet har 147 medlemmer her, og forbundssekretær Trine Wiig og nestleder Brede Edvardsen halte forhandlingene greit i land. Den oppnådde enigheten følger i hovedtrekk renholdsavtalen som ble inngått med NHO Service og Handel for et par uker siden, og alle kronetilleggene er identiske. 
Hele protokollen kan du lese her: 103860ankr_2022-05-09_14-04-20

9. mai 2022|

Enighet for miljøoverenskomsten i lønnsoppgjøret

Forbundssekretær Frode Engen  sammen med Espen Angell og Ronny  Pedersen, som utgjorde Arbeidsmandsforbundets delegasjon

Partene ble sent fredag kveld enige om overenskomst for miljøvirksomheter 2022-24, etter to dager med forhandlinger mellom LO, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund på den ene siden, og Maskinentreprenørenes Forbund på den andre siden.
Resultat sendes ut på uravstemning, med frist 02. juni 2022.

Kort oppsummert:
Fra 1 mai 2022, gis det et generelt tillegg kr 4.- og et lavlønnstillegg på kr 3, – Minstelønnssatsene økes med kr. 8.- pr time.

Andre gjennomslag:
Ansatte som arbeider med farlig avfall

7. mai 2022|

Enighet i forhandlingene på private anlegg

Forhandlingsdelegasjonen, foran fra venstre: Kenneth Jensen, Ronny Olsen, Anita Johansen, Inge Ramsfjell og Ole Andreas Magerøy. Bak fra venstre: Odd Taftø, Kenneth Weiby, Bjørn Bakerø, Kjell Ove Fossmark , Olav I. Beisland og Arne Presterud.

Det ble sent onsdag kveld enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggnæringens landsforening om forslag til revidert overenskomst for overenskomst for Private Anlegg 2022-2024.

«Jeg er fornøyd med resultatet vi har oppnådd for medlemmer på private anlegg, og mener det er bra vi fikk til en forhandlingsløsning og slapp å gå veien videre til Riksmekleren. Vi fikk gjennomslag

5. mai 2022|