Det er enighet i lønnsoppgjøret mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Virke om ny overenskomst for vaktmestere. 

Les protokollen her