Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet i 1895 av anleggsarbeidere. I dag organiserer forbundet rundt 36.000 medlemmer innenfor:

 • Forvaltning, anleggs- og vedlikeholdsarbeid i offentlig regi
 • Anleggsrelatert entreprenørarbeid
 • Renholdsbransjen
 • Vaktmestere, skadesanering, spesialrenhold og vedlikehold
 • Asfaltarbeid
 • Veivedlikehold
 • Bergindustrien
 • Kystverket
 • Vaktselskaper
 • Parkeringsselskaper
 • Tunnel-, bom- og bruselskaper
 • Skianlegg
 • Fritids- og fornøyelsestilbud som drives i privat regi
 • Miljøbedrifter
 • Trafikkdirigenter

Forbundet organiserer også øvrige grupper som ikke kommer under bestemte fag- eller industriforbunds virkeområder. Herunder ungdommer som er under utdanning rettet mot forbundets virkeområder.

Forbundet er tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som har over 1 million medlemmer.

Forbundets fremste formål er å organisere arbeidstakere og opprette tariffavtaler for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår.