Leder:
Anita Paula Johansen, Avdeling 142 Longyearbyen, bergverk

Nestleder:
Brede Edvardsen, Avdeling 1 Øst, renhold

Organisasjonsleder:
Trond Karlsen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, vakt

Forbundssekretær:
Terje Mikkelsen, Avdeling 7 Sør-Vest, vakt

Forbundssekretær:
Arne Presterud, Avdeling 6 Vest, private anlegg

Forbundssekretær:
Steinar Rindhølen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, private anlegg

Forbundssekretær:
Trine Wiig Hagen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, renhold

Ungdomssekretær:
Karina Veum, Avdeling 2 Oslo/Akershus, vakt