FAQ

FAQ2019-02-14T15:38:02+01:00
Fri i forbindelse med Id2018-03-02T09:34:48+01:00

Du kan få permisjon i inntil 2 dager hvert år for feiring av Id eller andre religiøse høytider. Dette gjelder for ansatte som står utenfor Den norske kirke. Arbeidsgiver kan kreve at de to fridagene arbeides inn igjen. Ansatte som ønsker å ta ut denne permisjonen må varsle arbeidsgiver senest 14 dager i forveien.

Les nærmere om dette i «Lov om trudomssamfunn og ymist anna» § 27a.

Hvem kan få AFP?2016-10-06T14:40:26+02:00

AFP er AvtaleFestet Pensjon. Navnet forteller at det det bare er ansatte som er omfattet av en tariffavtale som kan få AFP.

AFP er enkelt sagt arbeidslivets pensjonsordning for de som står i arbeid til de har fylt 62 år eller lenger. Arbeidstakere som slutte å jobbe før fylte 62 år, vil ikke kunne få AFP.

Du må oppfylle alle gjeldende vilkår for å få rett til AFP. Blant annet må du være ansatt og arbeide i en bedrift som har en tariffavtale der AFP inngår. Legg merke til at vilkårene i hovedsak knytter seg til din 62-årsdag, og til de siste tre årene før uttaksdato. Du kan lese om vilkårene for privat sektor her. Det finnes egne ordninger for statlige og kommunale områder.

Må jeg betale for forsikringer?2019-03-13T12:25:15+01:00

Med i pensjonistkontingenten følger kollektiv hjemforsikring, grunnforsikring og fritid ulykkesforsikring. I tillegg følger obligatorisk Help advokatforsikring – som også pensjonister må betale med kr. 62,- pr. måned.

Hvor lite må jeg jobbe for å regnes som pensjonist?2016-10-06T14:40:41+02:00

Hvis du skal regnes som pensjonist kan du ikke være i arbeid og motta lønn.

Er jeg pensjonist når jeg tar ut AFP men fortsetter å jobbe?2016-10-06T14:40:49+02:00

Pensjonist er du først når du ikke arbeider i det hele tatt, det vil si ikke mottar lønn. Hvis du tar ut AFP, men fortsetter å jobbe, er du ikke pensjonist. Medlemskap i forbundet koster 1,6 % av din brutto lønn.

Hva er kontingenten for pensjonister?2019-03-13T12:26:34+01:00

Kontingenten for pensjonister er kr. 135,- pr. måned. I tillegg følger kr. 62,- pr. måned for Help advokatforsikring. Med i kontingenten følger kollektiv hjemforsikring, grunnforsikring og fritid ulykkesforsikring.

Hvilke tilbud har forbundet til meg som student?2016-10-06T14:41:03+02:00

Som student kan du benytte deg av faglig bistand fra Arbeidsmandsforbundet og kan søke om å få delta på våre kurs.

Må jeg betale tilbake noe hvis jeg melder meg ut?2016-10-06T14:41:18+02:00

Nei, du må ikke betale tilbake noe hvis du melder deg ut.

Hvilke forsikringer følger med medlemskapet?2019-09-21T15:20:36+02:00

Kollektiv hjemforsikring følger gratis med i studentmedlemsskapet. I tillegg må studentmedlemmer tegne Help advokatforsikring som koster kr. 10 pr. mnd.

Hva er kontingenten for elever og studenter?2016-10-06T14:41:32+02:00

Studentmedlemskap koster 500 kroner pr. år. I tillegg må studentmedlemmer tegne Help advokatforsikring som korter kr. 10 pr. mnd. Kollektiv hjemforsikring følger gratis med i student- medlemsskapet. Studentmedlemsskap faktureres forskuddsvis for et halvt år om gangen.

Elevmedlemskap er gratis, men her følger det verken med kollektiv hjem eller Help advokatforsikring.

Har jeg rett på helligdagstillegg når jeg jobber 1. eller 17. mai?2016-10-06T14:41:38+02:00

Hvis du må jobbe på 1. mai eller 17. mai har du krav på helligdagstillegg etter tariffavtalen du er omfattet av. Dette er vanligvis 100 %, men sjekk avtalen eller spør tillitsvalgte. Hvis du ikke har tariffavtale gir loven om 1. og 17. mai deg rett på minst 50 % tillegg til vanlig lønn.

Er 17. mai fridag?2016-10-06T14:41:47+02:00
  1. mai er fridag. Hvis 17. mai ikke faller på en søndag eller annen helligdag, skal det betales full lønn for denne dagen (du må ha vært ansatt i tretti dager eller mer).
Er 1. mai fridag?2016-10-06T14:41:58+02:00
  1. mai er fridag. Hvis 1. mai ikke faller på en søndag eller annen helligdag, skal det betales full lønn for denne dagen (du må ha vært ansatt i tretti dager eller mer).
Har jeg rett på helligdagstillegg når jeg jobber i påskeuka?2016-10-06T14:42:04+02:00

Arbeidsmiljøloven gir ikke grunnlag for noe tillegg dersom du jobber på helligdagene i påsken. Men tariffavtalene gir grunnlag for ulike former for tillegg. Det er som kjent mange ulike tariffavtaler og vi kan ikke gå inn på hver enkelt her, men det er utbredt med 100% tillegg for arbeid på helligdag. Sjekk hva som står i din tariffavtale eller spør din tillitsvalgte.

Hva er arbeidstiden i påskeuka?2016-10-06T14:42:14+02:00

Arbeidstiden i påskeuka begrenses av reglene i arbeidsmiljøloven § 10.10 om søndagsarbeid. Hvis ikke det er inngått avtale (vanligvis tariffavtale) om noe annet, gjelder følgende: Det er vanlig arbeidstid på mandag og tirsdag. Onsdag før skjærtorsdag må arbeidet være avsluttet kl. 18.00 og kan ikke starte igjen før 22.00 langfredag. Påskeaften må arbeidet være avsluttet 15.00 og kan ikke begynne igjen før 22.00 på 2. påskedag. Dette gjelder ikke i de tilfellene det er tillatt med søndagsarbeid etter arbeidsmiljøloven § 10.10.

Hva regnes som helligdager i påskeuka?2016-10-06T14:42:21+02:00

Helligdagene i påsken er skjærtorsdag, langfredag, 1. påskedag og 2. påskedag. I tillegg sier arbeidsmiljøloven § 10.10 at arbeidet skal avsluttes innen kl. 15.00 på påskeaften. Videre gjelder den generelle regelen at det skal være arbeidsfri fra kl. 18.00 dag før helligdag, noe som gjør at arbeidet må være avsluttet senest klokka 18 onsdag før skjærtorsdag.

Har jeg rett på helligdagstillegg når jeg jobber mellom jul og nyttår?2016-10-06T14:42:33+02:00

Arbeidsmiljøloven gir ikke grunnlag for noe tillegg dersom du jobber på helligdagene i jula. Men tariffavtalene gir grunnlag for ulike former for tillegg. Det er som kjent mange ulike tariffavtaler og vi kan ikke gå inn på hver enkelt her, men det er utbredt med 100% tillegg for arbeid på helligdag. Sjekk hva som står i din tariffavtale eller spør din tillitsvalgte.

Hva er arbeidstiden mellom jul og nyttår?2016-10-06T14:42:39+02:00