Kurs

Kurs2018-09-05T15:32:20+02:00

Norsk Arbeidsmandsforbund har som målsetning å bygge en solid organisasjon gjennom bred og god kursvirksomhet. Dette gjøres ved å drive grunnleggende skolering av tillitsvalgte og medlemmer i deres roller. Kursene er gratis. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av stipend, mens reiseutgifter dekkes i forhold til AOFs satser. 

Foto: Ane Børrud/LO Media

Foto: Ane Børrud/LO Media

På denne siden vil du finne oversikt over kurs som gjennomføres i 2018. Endelig tidspunkt og sted vil bli lagt ut straks dette er klart, så følg med på denne siden. Påmelding vil skje fra denne siden og link legges ut når tid og sted er fastsatt.

Vi har valgt å dele kursene inn i «åpne» og «lukkede» kurs. «Åpne» kurs er landsdekkende kurs hvor alle medlemmer kan melde seg på, mens «lukkede» kurs er ment for avdelingens medlemmer. 

 

ÅPNE KURSLANDSDEKKENDE KURS FOR ALLE MEDLEMMER

Kurs/PåmeldingTidsromStedFrist
Grunnkurs organisasjon/organisering19. - 23. febrSørmarka KonferansehotellAvlyst
Veilederopplæring grunnkursAvsluttet
Grunnkurs lover, avtaler og forhandlinger12. - 16. marsKlækken HotelAvsluttet
Overenskomstkurs Private anlegg14. - 16. marsScandic Parken HotelAvsluttet
Grunnkurs organisasjon/organisering09. - 13. aprilQuality Hotel Edvard GriegAvsluttet
Grunnkurs lover, avtaler og forhandlinger23. - 27. aprilScandic Parken HotelAvsluttet
Veilederopplæring intro-kurs09. - 11. aprilGardermoenAvsluttet
Arbeidsmiljøloven28. - 01. juniScandic BodøAvsluttet
Ungdomskurs01. - 03. juniQuality Hotel Edvard GriegAvsluttet
Grunnskolering - Organisasjon og Organisering03. - 07. septScandic Flesland Airport Avsluttet
Forhandlingsteknikk12. - 14. septQuality Airport Hotel VærnesAvsluttet
Konflikthåndtering – vold og trusler i arbeidslivet 25. - 28. septFauske HotellAvsluttet
Overenskomstkurs renhold26. - 28. septThon Hotel HaldenAvsluttet
Overenskomstkurs maskin28. - 30. septScandic Hotel HamarAvlyst
Grunnkurs lover, avtaler og forhandlinger08. - 12. okt Quality Hotel Tønsberg27. aug
Vervekurs08. - 10. oktQuality Hotel Heimdal Trondheim
Overenskomstkurs fritidsavtalene22. - 24. oktScandic Hell Avlyst
Forbundsskolen22. - 26. oktClarion Hotel Ernst10. sept
Grunnkurs organisasjon og organisering05. - 09. novSørmarka Konferansehotell24. sept
Overenskomstkurs vakt06. - 08. novQuality Strand Hotell Gjøvik28. sept
Veilederopplæring intro-kurs del 226. - 28. nov
Fordypning Hovedavtalen13. - 15. novQuality Airport Hotel Værnes15. okt
Grunnkurs lover, avtaler og forhandlinger03. - 07. desSørmarka Konferansehotell22. okt
Påbygging lov og avtaleverk06. - 07. desScandic Lerkendal Trondheim
Overenskomstkurs anleggJanuar 2019
Grunnkurs organisasjon og organiseringJanuar 2019
ForhandlingsteknikkJanuar 2019
Grunnkurs lov og avtale/forhandlingJanuar 2019
Tale og debattJanuar 2019

 

 

LUKKEDE KURS- KURS FOR MEDLEMMER I AVDELINGER OG GRUPPER

KursTidsromStedPåmelding
Faglig politisk arbeidMarsavd. 8 - NamsosVia avdeling
Tale og debattMarsavd. 3 - ÅlesundVia avdeling
Tale og debattMarsavd. 6 - BergenVia avdeling
Styret i arbeidMaiavd. 9Via avdeling

Privacy Policy Settings