Norsk Norsk Arbeidsmandsforbund har som målsetning å bygge en solid organisasjon gjennom bred og god kursvirksomhet. Dette gjøres ved å drive grunnleggende skolering av tillitsvalgte og medlemmer i deres roller. Kursene er gratis. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reelt tapt arbeidsfortjeneste. Reiseutgifter dekkes i forhold til AOFs satser. 

Foto: Ane Børrud/LO Media

Foto: Ane Børrud/LO Media

På denne siden vil du finne oversikt over kurs som gjennomføres i 2019. Endelig tidspunkt og sted vil bli lagt ut straks dette er klart, så følg med på denne siden. Påmelding vil skje fra denne siden og link legges ut når tid og sted er fastsatt.

Vi har valgt å dele kursene inn i «åpne» og «lukkede» kurs. «Åpne» kurs er landsdekkende kurs hvor alle medlemmer kan melde seg på, mens «lukkede» kurs er ment for avdelingens medlemmer. 

 

ÅPNE KURSLANDSDEKKENDE KURS FOR ALLE MEDLEMMER

Kurs/PåmeldingKursidTid og StedFrist for påmelding
Vervekurs0419Februar
Grunnkurs Lov, avtale og forhandling (uten overnatting) 161911.-15. mars, OsloFullt
Grunnkurs Organisasjon og organisering131925.-29. mars, BergenFullt
Maskinoverenskomsten MEF-NAF021927.-29. mars, Ålesund10. mars
Grunnkurs Lov, avtale og forhandling221920.-24. mai, Tønsberg8. april
Ungdomskurs231924.-26. mai, Stavanger10. mai
Grunnkurs Organisasjon og organisering241903.-07. juni, Trondheim22. april
Påbygging grunnkurs hovedavtalen251911.-13. juni, Kongsberg30. april
Faglig politisk samarbeid2719August
Grunnkurs Lov, avtale og forhandling281926.-30. aug, Hamar21.juni
Påbygging grunnkurs lover og regler i arbeidslivet291921.-23. aug, Oslo21. juni
Grunnkurs Organisasjon og organisering341909.-13. sept, Fauske01. aug
Grunnkurs Organisasjon og organisering (uten overnatting)381923.-27. sept, Oslo23. aug
Organisasjonskurs391914.-18. okt, Stavanger10. sept
Overenskomstkurs vakt401923.-25. okt, Bergen9. sept
Overenskomstkurs renhold411923.-25. okt, Bergen9. sept
Påbygging grunnkurs organisasjonskunnskap421921.-25. okt, Tønsberg10. sept
Grunnkurs lov, avtale og forhandling451911.-15. nov, Ålesund30. sept
Grunnkurs Organisasjon og organisering461918.-22. nov, Oslo07. okt
Påbygging grunnkurs hovedavtalen481910.-12. des, Oslo30. okt

 

 

LUKKEDE KURS- KURS FOR MEDLEMMER I AVDELINGER OG GRUPPER

KursKursidTid og stedPåmelding
Tale og debatt (årsmøtekurs)0319Febr, avd. 4Via avdeling
Introkurs for styret0819Febr, avd. 2 Via avdeling
Tale og debatt (årsmøtekurs)0919Febr, avd. 9Via avdeling
Tale og debatt (årsmøtekurs)1019Mars, avd. 3Via avdeling
Styret i arbeid1119Mars, avd. 4Via avdeling
Tale og debatt (årsmøtekurs)1219Mars, avd. 6Via avdeling
Tale og debatt (årsmøtekurs)1419Mars, avd. 8Via avdeling
Tale og debatt (landsmøtekurs)1719April, avd. 5Via avdeling
Tale og debatt (landsmøtekurs)1819April, avd. 2Via avdeling
Tale og debatt (landsmøtekurs)1919April, avd. 1Via avdeling
Avdelingen i arbeid2019April, avd. 6Via avdeling
Tale og debatt (landsmøtekurs)2119April, avd. 7Via avdeling
Ungdomskurs2619Mai, avd. 3Via avdeling
Ungdomskurs3519Sept., avd. 5Via avdeling
Ungdomskurs3619Sept., avd. 6Påmelding
Forbundskolen4419Okt., avd. 142