Norsk Norsk Arbeidsmandsforbund har som målsetning å bygge en solid organisasjon gjennom bred og god kursvirksomhet. Dette gjøres ved å drive grunnleggende skolering av tillitsvalgte og medlemmer i deres roller. Kursene er gratis. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reelt tapt arbeidsfortjeneste. Reiseutgifter dekkes i forhold til AOFs satser. 

Foto: Ane Børrud/LO Media

Foto: Ane Børrud/LO Media

På denne siden vil du finne oversikt over kurs som gjennomføres i 2018. Endelig tidspunkt og sted vil bli lagt ut straks dette er klart, så følg med på denne siden. Påmelding vil skje fra denne siden og link legges ut når tid og sted er fastsatt.

Vi har valgt å dele kursene inn i «åpne» og «lukkede» kurs. «Åpne» kurs er landsdekkende kurs hvor alle medlemmer kan melde seg på, mens «lukkede» kurs er ment for avdelingens medlemmer. 

 

ÅPNE KURSLANDSDEKKENDE KURS FOR ALLE MEDLEMMER

Kurs/PåmeldingKursidTid og StedFrist påmelding
Vervekurs0419Februar
Grunnkurs Lov, avtale og forhandling (uten overnatting) 161911.-15. mars, Oslo
Grunnkurs Organisasjon og organisering131925.-29. mars, Bergen17. feb
Maskinoverenskomsten MEF-NAF021927.-29. mars, Ålesund10. mars
Grunnkurs Lov, avtale og forhandling221920.-24. mai, Drammen12. april
Ungdomskurs231924.-26. mai, Stavanger10. mai
Grunnkurs Organisasjon og organisering2419Juni
Grunnkurs Påbygging hovedavtalen2519Juni
Faglig politisk samarbeid2719August
Grunnkurs Lov, avtale og forhandling281926.-30. aug, Hamar26. juli
Grunnkurs påbygging lover og regler i arbeidslivet2919August
Grunnkurs organisasjon og organisering3419September
Grunnkurs Organisasjon og organisering (uten overnatting)381923.-27. sept, Oslo23. aug
Organisasjonskurs3919Oktober
Overenskomstkurs vakt 4019Oktober
Overenskomstkurs renhold4119Oktober
Grunnkurs Påbygging organisasjonskunnskap4219Oktober
Grunnkurs Lov, avtale og forhandling4519November
Grunnkurs Organisasjon og organisering4619November
Grunnkurs Påbygging hovedavtalen4819Desember

 

 

LUKKEDE KURS- KURS FOR MEDLEMMER I AVDELINGER OG GRUPPER

KursKursidTid og stedPåmelding
Tale og debatt (årsmøtekurs)0319Febr, avd. 4Via avdeling
Introkurs for styret0819Febr, avd. 2 Via avdeling
Tale og debatt (årsmøtekurs)0919Febr, avd. 9Via avdeling
Tale og debatt (årsmøtekurs)1019Mars, avd. 3Via avdeling
Styret i arbeid1119Mars, avd. 4Via avdeling
Tale og debatt (årsmøtekurs)1219Mars, avd. 6Via avdeling
Tale og debatt (årsmøtekurs)1419Mars, avd. 8Via avdeling
Tale og debatt (landsmøtekurs)1719April, avd. 5Via avdeling
Tale og debatt (landsmøtekurs)1819April, avd. 2Via avdeling
Tale og debatt (landsmøtekurs)1919April, avd. 1Via avdeling
Avdelingen i arbeid2019April, avd. 6Via avdeling
Tale og debatt (landsmøtekurs)2119April, avd. 7Via avdeling
Ungdomskurs2619Mai, avd. 3Via avdeling
Ungdomskurs3519Sept., avd. 5Via avdeling
Ungdomskurs3619Sept., avd. 6Via avdeling
Forbundskolen4419Okt., avd. 142