Det sentrale ungdomsutvalget

Leder:
Karina Veum
Mobil: 920 40 229
E-post: karina.veum@arbmand.no

Representanter:
Simon Dragland Knutzen, avdeling 2
Svein-Ivar Sætre, avdeling 3
Steffen Framnæs, avdeling 5
Daniel Øvstetun Vik, avdeling 6
Jason Kannemeyer, avdeling 7
Wanwhipa Monseth avdeling 8
Nathalie Pedersen, avdeling 9

 

Lokale ungdomsledere

Avd 1
Naemy Trandum
Tlf. 454 78 152
naemy-trandum@live.com

Avd 2
Simon Drageland Knutzen
Tlf. 958 52 131
simon.knutzen@securitas.no

Avd 3
Svein-Ivar Sætre
Tlf. 469 67 860
svein.ivar.saetre@gmail.com

Avd 5
Steffen Framnæs
Tlf. 466 21 852
sframnes@gmail.com

Avd 6
Daniel Øvstetun Vik
Tlf. 456 91 617
daniel.ovstetun.vik@gmail.com

Avd 7
Jason Alexander Kannemeyer
Tlf . 405 52 864
jason@kannemeyer.no

Avd 8
Erlend Malvik Andresen
Tlf. 482 49 887 
erlendamandresen@gmail.com

Avd 9
Mailinn Kjellmann Larsen
Tlf. 450 03 308
mailinnkjellmann@me.com