Det sentrale ungdomsutvalget

Leder:
Ingrid Tollefsen

Mobil: 412 10 084
E-post: ingrid.tollefsen@arbmand.no

Representanter:
Harald Grønskar, avdeling 2
Jan Erik Hellebust, avdeling 3
Bendik Arntzen, avdeling 5
Kim Hæggernes, avdeling 6
Silje Kobbeltvedt, avdeling 7
Kine Rathe, avdeling 8
Mats Skogstad, avdeling 9

 

Lokale ungdomsledere

Avd 2
Harald Grønskar
Tlf. 986 00 066
harald.gronskar@outlook.com

Avd 3
Jan Erik Hellebust
Tlf. 974 06 625
janerikhellebust@outlook.com

Avd 5
Bendik Arntzen
Tlf. 995 70 865
bendikarntz@gmail.com

Avd 6
Kim Hæggernes
Tlf. 986 27 142
kim.heggernes@securitas.no

Avd 7
Silje Amalie Kobbeltvedt
Tlf . 481 70 775
silje.amalie.kobbeltvedt@gmail.com

Avd 8
Kine Rathe
Tlf. 977 77 855
kinerathe@gmail.com

Avd 9
Mats Skogstad
Tlf. 984 22 001
matsegundersen@hotmail.com