Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Reiseliv møtes hos Riksmekleren 27. juni.

Hvis meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Reiseliv ikke leder frem, vil disse bli tatt ut i streik.

Plassfratredelse fra 27. juni kl. 24.00, dog slik at skift- og turnusarbeid som er påbegynt før kl. 24.00 den 27. juni skal avsluttes senest kl. 06.00 den 28. juni 2024.

1 uttak:

Navn Tariffavtale Antall medlemmer
Kristiansand Dyrepark As Fritids- og aktivitetsavtalen – Dyrepark             8