En samlet forhandlingsdelegasjon anbefaler resultatet. Fra venstre: Brede Edvardsen, Tanya Johansen, Terje Mikkelsen og Even Grønnerø.

Norsk Arbeidsmandsforbund har avverget streik blant dyrepasserne i Kristiansands Dyrepark. Forbundsleder Brede Edvardsen sier at resultatet sikrer medlemmene økt kjøpekraft og lik lønn for likt arbeid.

Les protokollen her

Etter mekling flere timer på overtid ble Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Reiseliv enige om forslag til revidert fritids- og aktivitetsavtale. Fritids- og aktivitetsavtalen omfatter foruten dyreparker også bowlinghaller, badeanlegg og en rekke andre fritidsanlegg.

Forbundsleder Brede Edvardsen er fornøyd med forslaget til ny avtale.

– Det har vært krevende men konstruktive forhandlinger. Jeg er glad for at vi har sikret våre medlemmer økt kjøpekraft, og at våre medlemmer nå får samme lønn og behandling som sine uorganiserte kolleger. Lik lønn for likt arbeid, er et viktig prinsipp for oss, sier Edvardsen.

– I tillegg er jeg glad for at vi klarte å avverge en streik midt i høysesongen for dyreparken, sier Edvardsen.

– Nå er det medlemmenes tur til å stemme ja eller nei til resultatet, sier Edvardsen til slutt.

Resultatet vil bli sendt ut på uravstemning med frist 25. juli.

Resultatet kort oppsummert:

  • Generelt tillegg 7 kr
  • Lavlønnstillegg 3,50 kr
  • Utvalgsarbeid for å gjøre om bilaget til Kristiansands Dyrepark til et generelt bilag for dyreparker
  • Utvalgsarbeid for å gjøre om overenskomsten til en minstelønnsavtale
  • Matpenger heves til 107 kr