Norsk Arbeidsmandsforbund og LO kan på vegne av sine medlemmer inngå avtale som fraviker bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 10 om arbeidstid. Det søkes om å inngå avtale om innarbeidingsordning, dvs. arbeidstid med konsentrerte arbeidsperioder kombinert med lengre friperioder. For at vi skal inngå en slik avtale, må bedriften ha inngått tariffavtale med oss og over 50% av de ansatte som omfattes av innarbeidingsordningen være organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Søknad om avtale om innarbeidingsordning

Søknader om avtale om innarbeidingsordning sendes nå elektronisk via vår hjemmeside.

1.Registrering som kontaktperson

For å kunne sende inn søknad må du ha

Hvis du ikke er registrert som kontaktperson, må du ta kontakt med oss her. Ved første gangs registrering vil du få beskjed på e-post om hva du må gjøre for å komme i gang.

2. Sende inn søknad

Ved senere innlogging kan du gå direkte til skjemaet.

Her følger en syv minutters video om utfylling av søknadsskjemaet.