Her på sidene for tillitsvalgte har vi samlet veiledninger, avtaleverk, lover, praktisk verktøy osv. Velg fra menyen og les mer under de enkelte overskriftene. Hvis du har forslag til endringer eller nye temaer vi bør legge ut, ta kontakt med oss ved å sende en e-post her .

Hvordan vil fremtidens arbeidsliv bli? Dette spørsmålet har FAFO forsøkt å gi svaret på i fire rapporter og et sammendrag utarbeidet til forbundets landsmøte i 2019. Her kan du laste ned rapportene:

              Sissel C. Trygstad, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Elin Svarstad: Fremtidens arbeidsliv – sammendrag

              Kristine Nergaard og Elin Svarstad: Hva kan vi lære av historien?

              Jon Erik Dølvik og Johan Røed Steen: Drivkrefter og utfordringer for den norske modellen

              Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad; Arbeid, teknologi og kompetanse

              Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen: De tillitsvalgte og medlemmene