Fagbevegelsen

Rapporter

Hvordan vil fremtidens arbeidsliv bli? Dette forsøkte forskningsstiftelsen Fafo å gi svaret på i fire rapporter utarbeidet til forbundets landsmøte i 2019:

Medier

Andre nyttige linker