Ingen LO-streik i staten

Det blir ingen streik for LO Stat-forbundenes medlemmer i staten etter at partene ble enige hos Riksmekleren tirsdag. -Vi fått gjennomslag for våre hovedprioriteringer og sikret et godt resultat for våre medlemmer uten å måtte streike, sier LO Stat-leder Egil André Aas.
-Dette har vært en av de tøffeste rundene jeg har vært med på i min tid som tillitsvalgt. I en mekling får man det aldri helt nøyaktig slik man vil, men vi har kommet langt i denne runden og må si oss godt fornøyd med resultatet, sier Aas.
Reallønnsøkning til

25. mai 2022|

Enighet på Service- og Vedlikeholdsoverenskomsten

 

Foran fra venstre: Forhandlingsleder Brede Edvardsen, Roger Lund, Robert Valslag, Magnus Asplund, Robin Olafsen, Trine Wiig. Bak fra venstre: Jon Espen Holt, Stig Flatekval, Reino Holmen, Frode Pedersen, Stig Andrè Rødland.

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel har kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for Service- og Vedlikeholdsoverenskomsten for 2022-2024.

-Vi er fornøyde med oppgjøret. Til tross for urolige tider og forskjellige utfordringer i bransjene som er omfattet av overenskomsten, har vi fått til en avtale vi er fornøyde med. Det var utfordrende å komme i land med

25. mai 2022|

Enighet på Fritids- og Opplevelsesavtalen med Virke

Fra protokollsigneringen, tillitsvalgt Cathrine Siro og forbundssekretær Terje Mikkelsen signerer avtalen med Virkes forhandlere.

Norsk Arbeidsmandsforbund og Virke har i forhandlinger i dag blitt enige om revidert Fritids og opplevelsesavtale. Fritids og opplevelsesavtalen omfatter forskjellige fritidstilbud med hovedvekt på treningssentre.
Partene er enige om følgende:
• Det gis et generelt tillegg til alle på kroner 6,-
• Tilleggene for ubekvem arbeidstid heves med kroner 1,-
• Matpengesatsen økes til 96,-
• Det skal avholdes halvårlige møter mellom partene for å se på utvikling av Overenskomsten
Vi er fornøyde med å komme

23. mai 2022|

Resultat forhandlinger for fritids- og aktivitetsavtalen

Forhandlingsdelegasjonen besto av Ine Segberg fra dyreparken i Kristiansand, forbundssekretær Terje Mikkelsen, Tanya Minchin fra dyreparken og forbundssekretær Trine Wiig.

Etter forhandlinger har Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Reiseliv kommet til enighet om følgende forslag til revidert Fritids- og aktivitetsavtale for 2022-2024.
Forslaget har følgende hovedpunkter:
1. Det gis et generelt tillegg på kr 4,-
2. Det gis et normallønnstillegg på kr 2,-
3. Lønnstilleggene (til sammen kr 6,-) gis til alle fra 1. mai 2022
4. Helgetilleggene økes med kr 1,- til hhv kr 13,50 og kr 23,50
5. Ansvarstillegg og

23. mai 2022|