Lønn og arbeidsforhold

Mekling for vekterne

Partene møtes hos Riksmekleren 9. -10. mai.

I dag kl. 10 starter meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel om forslag til ny vekteroverenskomst.

Det er satt av to dager hos Riksmekleren. Meklingsfristen er satt til 10. mai 2024 kl. 23:59. Under meklingen er det taushetsplikt. Det betyr at det kun er Riksmekleren som kan uttale seg til media. 

Oversikt streikeuttak

9. mai 2024|

Enighet i lønnsoppgjøret for maskin

Margrethe Hadland og Linda M. Vassdal fra Arbeidsmandsforbundets forhandlingsdelegasjon er fornøyde med resultatet.

Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) om forslag til ny anleggsoverenskomst for maskinentreprenører. Forbundssekretær Frode Engen ledet forhandlingsdelegasjonen og er godt fornøyd med resultatet.

Les protokollen her 

Enighetsprotokoll om arbeid i fritid 

Engen uttrykker at forhandlingene har vært krevende, men konstruktive. Han påpeker at den økonomiske avtalen vil gi medlemmene økt kjøpekraft, noe som var et avgjørende punkt i denne runden av forhandlingene.

8. mai 2024|

Enighet i lønnsoppgjøret for service og vedlikehold

Tjenester som omfattes av service- og vedlikeholdsoverenskomsten er bl.a. vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og vedlikeholdstjenester og flerfaglige tjenester m.m.

Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel om forslag til ny overenskomst for service og vedlikehold. Forbundsleder Brede Edvardsen ledet forhandlingsdelegasjonen, og er godt fornøyd med resultatet.

– Resultatet er i tråd med rammene satt av frontfaget, og det økonomiske utfallet vil gi våre medlemmer en styrket kjøpekraft. Vi har også oppnådd fremskritt på tekstområdet, sier Edvardsen.

– Nye teknologier, tekniske krav og miljøvennlige

8. mai 2024|

Enighet i lønnsoppgjøret for anleggsarbeidere

Nestleder Arne Presterud og Iselin Bauer Seeberg fra NHO Byggenæringen.

Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Byggenæringen om forslag til ny overenskomsten for private anlegg.

Nestleder Arne Presterud ledet forhandlingsdelegasjonen, og er godt fornøyd med resultatet.

– Det har vært krevende, men konstruktive forhandlinger. Økonomisk vil resultatet gi våre medlemmer økt kjøpekraft, som var et krav i dette oppgjøret, sier Presterud.

– Resultatet følger rammen i frontfaget og vi fikk til mye bra på tekstdelen. Vi har fått på plass viktige protokolltilførsel

8. mai 2024|