Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel har i dag 5. juni forhandlet om ny overenskomst for parkeringsselskaper.

Les protokollen her

Partene har blitt enige om ny overenskomst, med blant annet følgende punkter:

  • Generelt tillegg til alle på kroner 10,50
  • Minstelønnssatsene økes til kroner 215,-
  • Tillegget for natt heves med kroner 1,-
  • Tillegget for helg økes med kroner 1,-
  • Ansiennitetstillegget for 10 års trinnet økes med kroner 1,-

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler det fremforhandlede forslaget og anbefaler alle medlemmer å bruke stemmeretten i uravstemningen.

Fristen for uravstemning er satt til 18. juni ved midnatt.