This content has been archived. It may no longer be relevant

I

Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Industri om forslag til ny overenskomst for Hustadmarmor.

Les protokollen her

Frist for uravstemning er satt til 20. juni.