En samlet forhandlingsdelegasjon anbefaler resultatet.

Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Industri om ny overenskomst for bergindustrien. Forbundssekretær Frank Toks ledet forhandlingsdelegasjonen og er godt fornøyd med resultatet.

Les protokollen her

– Det var krevende, men konstruktive forhandlinger, og til slutt fant vi en innretning som gjorde at vi oppnådde et resultat som følger rammen i frontfaget og som gi våre medlemmer økt kjøpekraft. I tillegg fikk vi til en del på tekstdelen, sier Toks.

– Vi fikk blant annet inn tekst som omhandler bruk av digitalt verktøy på arbeidsplassen.

Partene kom til enighet om et resultat som skal sendes ut på uravstemning, der dato er satt til 18.06.24. En samlet forhandlingsdelegasjon anbefaler resultatet.

Resultatet kort oppsummert:

  • Minstelønn hevet til 200 kr.
  • Generelt tillegg på 7 kr
  • Bransjetillegg 1,40 kr
  • Fagbrev økt med 1 kr, til 16,25 kr
  • Underjordstillegg ble økt med 3 kroner, til 15 kr

Øvrig:

  • Vi fikk inn tekst i protokollen som omhandler kompetansereformen og fullføringsreformen.