Hovedavtaler

 

Asfaltarbeid og veivedlikehold

 

Bergindustrien

Hustadmarmor:

Store Norske:

 

Fritids- og aktivitetsavtalen (NHO)

 

Fritids- og opplevelsesavtalen (Virke)

 

Kraftlinjefirmaer

 

Maskinentreprenører

Vedlegg til Anleggsoverenskomst for maskinentreprenører

 

Miljøvirksomheter

 

 Parkeringsselskaper

NHO:

Virke (ny i 2020):

Private anlegg

Protokoller:

 

Renholdere

NHO Service og Handel:

NHO:

SAMFO: (opphørte 2020. SAMFO er nå slått sammen med Virke)

Virke:

 

Service og vedlikehold – vaktmestere, skadesanering og skadedyrbekjempelse mm

NHO Service og Handel:

SAMFO: (opphørte 2020. SAMFO er nå slått sammen med Virke)

Virke:

 

Skianlegg

 

Statlig sektor

 

Trafikkdirigenter

Tunnel-, bom og bruselskaper

 

Vektere

Lover