Enighet i tariffoppgjøret for renholdere

18.04.2024

Etter to dager med forhandlinger mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel, ble partene enige i natt.

En samlet forhandlingsdelegasjon mener at dette følger frontfaget godt, og anbefaler årets oppgjør.

Forbundsleder Brede Edvardsen ledet delegasjonen.

-Jeg er godt fornøyd med både økonomidelen og tekstendringene. Forhandlingene var krevende men konstruktive, sier Edvardsen. 

Les protokollen her

Resultatet kort oppsummert:

 • Fra 1 mai 2024 gis et generelt tillegg på 7,- pr time.
 • Det gis et lavlønnstillegg på 3,50- pr time.
 • Det gis i tillegg 1 krone på satsene i overenskomsten

Til sammen betyr dette at ny minstesats fra 1.mai er 227,54 ,- pr time.

 • Tillegg for arbeid på natt økes til kr. 29,-
 • Akkordavsavn økes til kr. 14,50-
 • Fagbrev økes til kr 14,50-
 • Godtgjørelse for sko økes til hhv. kr. 1000,- og kr. 500,-

Det er gjort tekstendringer i når det gjelder bestemmelsene om arbeidstøy og sko,

18. april 2024|

Enighet i tariffoppgjøret for miljøvirksomheter

Overenskomst for miljøvirksomheter, innhenting, sortering, bearbeiding, deponi, ombruk, gjenvinning, avfall, returprodukter, boreslam, jordrensing m.m

Partene ble i kveld enige, etter to dager med forhandlinger mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet på den ene siden, og Maskinentreprenørenes forbund på den andre siden.

Partene kom til enighet om et resultat som skal sendes ut på uravstemning der dato  er satt til 14.mai. 

Les protokollen her

Resultatet kort oppsummert:

 • Fra 1 mai 2024, fikk vi et generelt tillegg kr 10,50 pr time.
 • Minstelønns satsene økes med kr. 10,50 pr time.
 • Vi fikk også en økning på kompetanse og fagbrev.
 • Fagbrev økes med kr 1.- ny sats kr 16.
 • Alle kompetansetillegg økes med kr 2.-.

Nye satser blir:

 •  førerkort klasse C1, C eller CE: Kr. 7,50
 •  yrkesbevis anlegg maskin: Kr. 7,50
 • ADR: Kr. 7,50
 • kranfører: Kr. 7,50
 • truckbevis innt.10.tonn: Kr. 7,50

Det er også satt av midler til

16. april 2024|

I dag starter lønnsoppgjøret for renholdere

Forhandlingsdelegasjonen for renhold er klare for lønnsoppgjør.

Tirsdag 16.april starter forhandlingene for renholdsoverenskomsten mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel. Det er satt av to dager til forhandlinger. Forbundsleder Brede Edvardsen leder forhandlingene.

Tariffavtalen for renhold er delvis allmenngjort, noe som gjør at alle renholdere skal lønnes i henhold til satsene, også der bedriftene ikke bundet av avtalen.

Les mer her 

16. april 2024|

Tariffoppgjøret 2024

Er du klar for vårens lønnsoppgjør? Her finner du informasjon om oppgjøret og de ulike forhandlingene. 

Viktige saker for Norsk Arbeidsmandsforbund i årets tariffoppgjør:

 • Alle skal ha ei lønn å leve av, og Arbeidsmandsforbund er opptatt av at arbeidsfolk skal få sin del av kaka i form av økt kjøpekraft. 
 • Sikre arbeidstakernes del av verdiskapingen og gjenopprette balanser der skjevhet har oppstått over tid.
 • Prioritere lavlønnsgrupper og likelønn i tariffoppgjørene.
15. april 2024|

Enighet i frontfaget

Over 19 timer på overtid ble Fellesforbundet og Norsk Industri enig i meklingen.

Solid lønnsøkning og en storstilt etter- og videreutdanningsreform er resultater i lønnsoppgjøret, skriver Fellesforbundet.

– Dette er en stor seier, sier Jørn Eggum.

Partene har blitt enige om lønnstillegg som gir en en total ramme på 5,2 prosent lønnsøkning.

– Vi har avtalt et høyt sentralt tillegg, et ekstra tillegg for de med lav inntekt og en særlig økning til våre folk som jobber offshore. Dette blir et lønnsoppgjør som merkes i lommeboka til våre medlemmer, sier Eggum.

Etter- og videreutdanningsreform

Et av Fellesforbundets hovedkrav i oppgjøret er en etter- og videreutdanningsreform for fagarbeidere. Det har partene blitt enige om, og regjeringen vil bidra aktivt for å få på plass en slik reform.

Nøkkeltall og andre gjennomslag

 • Generelt tillegg på 7 kr
 • Lavlønnstillegg på 3,50 kr
 • Samlet økning i offshoretillegg på 11 kr
 • De fleste andre
7. april 2024|

Tariffoppgjøret 2024 – datoer

Denne listen vil oppdateres fortløpende etterhvert som flere datoer er klare. Det kan også forekomme avvik fra oppgitte datoer (eksempelvis som følge av streik). 

21. mars 2024|

Bryter forhandlingene på frontfaget

Fellesforbundet har brutt forhandlingene med Norsk Industri på Industrioverenskomsten.

Fellesforbundet har i dag brutt forhandlingene med Norsk Industri. Det har ikke lyktes partene å komme til enighet gjennom forhandlinger. Lønnsoppgjøret går nå til mekling. 

21. mars 2024|