Mekling på overtid

Saken vil oppdateres løpende.

Meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel på vekteroverenskomsten fortsetter på overtid. 

11. mai 2024|

Mekling for vekterne

Partene møtes hos Riksmekleren 9. -10. mai.

I dag kl. 10 starter meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel om forslag til ny vekteroverenskomst.

Det er satt av to dager hos Riksmekleren. Meklingsfristen er satt til 10. mai 2024 kl. 23:59. Under meklingen er det taushetsplikt. Det betyr at det kun er Riksmekleren som kan uttale seg til media. 

Oversikt streikeuttak

9. mai 2024|

Enighet i lønnsoppgjøret for maskin

Margrethe Hadland og Linda M. Vassdal fra Arbeidsmandsforbundets forhandlingsdelegasjon er fornøyde med resultatet.

Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) om forslag til ny anleggsoverenskomst for maskinentreprenører. Forbundssekretær Frode Engen ledet forhandlingsdelegasjonen og er godt fornøyd med resultatet.

Les protokollen her 

Enighetsprotokoll om arbeid i fritid 

Engen uttrykker at forhandlingene har vært krevende, men konstruktive. Han påpeker at den økonomiske avtalen vil gi medlemmene økt kjøpekraft, noe som var et avgjørende punkt i denne runden av forhandlingene.

– Resultatet samsvarer med økonomiske rammene fastsatt av frontfaget, og vi oppnådde betydelige fremskritt når det gjelder tekstlige aspekter, sier Engen.

– Vi er veldig glade for å få inn endringer i tillegg for tungt håndholdt utstyr, og at vi endelig har full likestilling på brakke uten innkvartering, avslutter

8. mai 2024|

Enighet i lønnsoppgjøret for service og vedlikehold

Tjenester som omfattes av service- og vedlikeholdsoverenskomsten er bl.a. vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og vedlikeholdstjenester og flerfaglige tjenester m.m.

Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel om forslag til ny overenskomst for service og vedlikehold. Forbundsleder Brede Edvardsen ledet forhandlingsdelegasjonen, og er godt fornøyd med resultatet.

– Resultatet er i tråd med rammene satt av frontfaget, og det økonomiske utfallet vil gi våre medlemmer en styrket kjøpekraft. Vi har også oppnådd fremskritt på tekstområdet, sier Edvardsen.

– Nye teknologier, tekniske krav og miljøvennlige energiløsninger setter nye standarder for service- og vedlikeholdsbransjen. Derfor er jeg glad at vi har fått på plass at vi skal gjennomgå relevante tariffbestemmelser om kompetanseutvikling, sier Edvardsen til slutt.

Partene kom til enighet om et resultat som skal sendes ut på uravstemning, der dato er satt til

8. mai 2024|

Enighet i lønnsoppgjøret for anleggsarbeidere

Nestleder Arne Presterud og Iselin Bauer Seeberg fra NHO Byggenæringen.

Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Byggenæringen om forslag til ny overenskomsten for private anlegg.

Nestleder Arne Presterud ledet forhandlingsdelegasjonen, og er godt fornøyd med resultatet.

– Det har vært krevende, men konstruktive forhandlinger. Økonomisk vil resultatet gi våre medlemmer økt kjøpekraft, som var et krav i dette oppgjøret, sier Presterud.

– Resultatet følger rammen i frontfaget og vi fikk til mye bra på tekstdelen. Vi har fått på plass viktige protokolltilførsel som vil klargjøre flere punkter det har vært mye spørsmål om, blant annet om betaling for 1. påskedag og 1. pinsedag, sier Presterud til slutt.

Partene kom til enighet om et resultat som skal sendes ut på uravstemning, der dato er satt til 21.05.24. Et samlet forhandlingsutvalg anbefaler

8. mai 2024|

Uttak ved eventuell streik for vektere

Partene møtes hos Riksmekleren 9.-10. mai.

Hvis meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel ikke leder frem, vil disse bedriftene bli tatt ut i streik.

Les mer her 

Plassfratredelsen iverksettes fra 12. mai. kl. 24.00, dog slik at skift- og turnusarbeid som er påbegynt før kl. 24.00 den 12. mai, skal avsluttes senest kl. 06.00 den 13. mai 2024. Totalt 1196* st.

Arbeidsgiver Antall
Avarn Security AS Avd Bergen  – Vakt 114
Avarn Security AS Avd Drammen 9
Avarn Security AS Avd Hammerfest 3
Avarn Security AS Avd Kristiansand 22
Avarn Security AS Avd Molde 23
Avarn Security AS Avd Oslo – Vakt 160
Avarn Security AS Avd Råde 26
Avarn
7. mai 2024|

Tariffoppgjøret for maskin er i gang

I to dager skal Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) forhandle om anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører..

I dag starter lønnsforhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund på den ene siden, og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) på den andre siden.

Det er satt av to dager til forhandlinger. Forbundssekretær Frode Engen leder forhandlingsdelegasjonen. 

7. mai 2024|

Lønnsforhandlinger for service og vedlikehold

Forhandlingsdelegasjonen er klare for forhandlinger. Tjenester som omfattes av denne overenskomst er bl.a. vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og vedlikeholdstjenester og flerfaglige tjenester m.m.

I dag starter lønnsforhandlingene for arbeidsfolk som jobber innen service og vedlikehold.

Det er satt av en dag for forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel.

Forbundets viktigste krav er økt kjøpekraft. Forbundsleder Brede Edvardsen leder forhandlingene. 

7. mai 2024|