Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Virke om forslag til ny overenskomst for ansatte i parkeringsbedrifter. Trine Wiig ledet forhandlingsdelegasjonen, og er godt fornøyd med resultatet.

Les protokollen her

– Resultatet er i tråd med rammene satt av frontfaget, og det økonomiske utfallet vil gi våre medlemmer en styrket kjøpekraft, sier Wiig. 

Det gis et generelt tillegg til alle på kr 10,50 pr time og minstelønnssatsene er hevet med 12 ,17 kr pr time.

Ny minstelønnssats er 215 kr pr time på 1. trinn.

Det er også gjort endringer i bestemmelsene om beregning av tillegg for påske,- pinse,- jule,- og nyttårsaften, ved at tillegget beregnes ut fra personlig lønn og ikke minstelønn.

Partene kom til enighet om et resultat som skal sendes ut på uravstemning, der dato er satt til 31.mai 2024. En enstemmig forhandlingsdelegasjon anbefaler medlemmene å stemme ja til forslaget.

Resultatet kort oppsummert:

  • Generelt tillegg kr. 10,50 –
  • Ny minstelønnssats 215 kr pr time        

Kontaktpersoner:

Trine Wiig
forbundssekretær               
930 25 096

Stina Bergsten
kommunikasjonsrådgiver
954 49 203