Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Reiseliv om forslag til ny overenskomst for ansatte ved skianlegg. Trine Wiig ledet forhandlingsdelegasjonen, og er fornøyd med resultatet.

– Resultatet er innenfor rammene satt av frontfaget, og det økonomiske utfallet vil gi våre medlemmer en styrket kjøpekraft. Vi har også styrket de tillitsvalgtes rett til drøftinger om kompetanse i bedriftene sier Wiig.

Partene kom til enighet om et resultat som skal sendes ut på uravstemning, og dato for vedtagelse er satt til 31. mai 2024. En enstemmig forhandlingsdelegasjon anbefaler medlemmene å stemme ja til forslaget.

Les protokollen her

Resultatet kort oppsummert:

  • Generelt tillegg på kr. 7.-
  • Minstelønnssatsene i overenskomsten økes med kr 9,00
  • Ansatte med mer enn fire sesonger i anlegget får et ekstra tillegg på kr 2,50
  • Fagbrevtillegget økes til kr 13,00