Partene ble enige etter mekling på overtid.

Det er enighet i meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel om forslag til ny overenskomst for vektere.

Les protokollen her

– Det viktigste for oss i dette oppgjøret var økt grunnlønn. Det har vi klart å oppnå med et høyt kronebeløp som gagner alle, sier forbundsleder Brede Edvardsen.

Resultatet følger de økonomiske rammene i frontfaget, og vil gi forbundets medlemmer økt kjøpekraft.

– Vekterne har hatt en reallønnsnedgang. Dette oppgjøret bidrar til å snu denne trenden. Nå har vi fått på plass en reallønnsøkning, som var vårt mål, fortsetter Edvardsen.  

Edvardsen sier at forhandlingene har vært svært krevende, men likevel konstruktive. Forbundslederen framhever også viktige gjennomslag gjeldende kompetanseheving.

– Vi har fått på plass viktig tekst gjeldende kompetanseheving. Vekterne spiller en viktig rolle for samfunnets beredskap. Derfor er jeg glad for at vi har fått på plass et initiativ for å sikre rett kompetanse i bransjen, sier Edvardsen til slutt.

Forslag til ny overenskomst vil bli sendt ut på uravstemning. Et samlet forhandlingsutvalg anbefaler resultatet.

Resultatet kort oppsummert:

  • Grunnlønn heves med kr 13,50 kr pr time ved 37,5 t uke.
  • Kompensasjonstillegg på 2 kr fra 1. april 2025. Dette kommer i tillegg til resultatet i mellomoppgjøret 2025.