Regjeringa innfører skatt på sluttvederlag for eldre arbeidstakere

                                                                                                                                                                                                                           37053_img___1383045159 

Snart blir det skatt på sluttvederlaget, som over 2000 arbeidstakere får hvert år.                            

Sydvaranger gruve AS begjært konkurs

Sydvaranger gruve AS er begjært konkurs onsdag. Dette er en trist dag både for Kirkenes og Finnmark og alle de som blir berørt av dette sier nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund Helge Haukeland. Vi vil gjøre det vi kan for å bistå på best mulig måte ovenfor de av våre medlemmer som

Nordisk renholdskampanje

Denne uken kjøres flere fagforeninger en felles kampanje for renholdere som jobber på hoteller i hele norden.        kampanje, renhold2015

Statsbudsjettet 2016 – mer til de med nok fra før!

Arbeidsmandsforbundet Erna HagensenForbundsleder Erna Hagensens første kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016.

Kurs i arbeidsmiljøloven

Arbeidsmandsforbundet-27Forbundet inviterer til sentralt kurs for tillitsvalgte og verneombud i arbeidsmiljøloven 12. – 14. november 2015. Kurset gir en innføring i arbeidsmiljøvens virkeområde, samt praktisk bruk av den.