Telefonnummer til forbundet under streiken

Våre ansatte som er omfattet av landsoverkomsten HK-AAF  er tatt ut i streik.  Dette gjelder kontorsekretærer, organisasjonssekretærer, saksbehandlere og organisasjonsarbeidere. Forbundets sentralbordtjeneste og servicefunksjoner overfor medlemmer og tillitsvalgte er rammet av streiken. Følgende mobilnummer må derfor brukes for å nå valgte sentralt og våre distriktssekretærer:
FORBUNDET SENTRALT
Nestleder                                    Helge Haukeland        99 53 77 72
Organisasjonsleder                     Kirsti Mandal              91 66 36 95
Forbundsekretær                        Svein Johansen          97 59 68 95
Forbundsekretær                        Lise Myrvold               95 15 51 94
Forbundsekretær                        Trond Karlsen             95 05 53 08
Forbundsekretær                        Thorbjørn Jungård      90 15 85 78
Ungdomsekretær                        Ulf-Terje Eliassen       95 33 02 88
AVDELINGSKONTORENE
Avdeling 1 Øst                             Lars Moholdt             90 61 18 53
Avdeling 2 Oslo/Akershus           Eirik W. Næss            90 17 65 69
Avdeling 3 Møre og Romsdal      Vidar Alf Røren          97 03 66 25
Avdeling 4 Nordland                     Monrad Sletteng       48 03 73 08
Avdeling 5 innlandet                     Johnny Olafsen         95 74 50 40
Avdeling 6 Vest                            Torbjørn Reigstad      92 61 77 77
Avdeling 7 Sør-Vest                     Ole Jarl Madland        90 95 18 57
Avdeling 8 Midt-Norge                  Pål Sture Nilsen         90 24 10 16
Avdeling 9 Nord                            Marit Nilsen               47 31 18 78
Avdeling 142 Svalbard                 Heidi Brun (KS)          99 44 87 73

HK-streiken fortsetter

Mekling på Landsoverenskomsten mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening og Handel og Kontor i Norge (AAF-HK) førte ikke frem. Til tross for samtaler mellom partene tirsdag fortsetter streiken. Les mer →

Kom med dine innspill

NAF-logo1Forbundsleder Erna Hagensen oppforder medlemmer til å bidra aktivt inn mot landsmøtet i «Erna har ordet»: I slutten av mai 2015 går det 38. landsmøtet til Norsk Arbeidsmandsforbund av stabelen.  Jeg gleder meg veldig til de fire intense dagene, hvor vi skal meisle ut vegen videre for forbundet. Men den aller viktigste jobben i et forbund skjer før og etter selve landsmøtet. Les mer →

Et budsjett for fiffen

Arbeidsmandsforbundet Erna Hagensen- Forslag til statsbudsjett den blåblå regjering har lagt fram er et slag mot arbeidsfolk, sier forbundsleder Erna Hagensen. Ikke uventet er det et budsjett til fiffen og de med mer enn nok fra før, mens vanlige arbeidsfolk, uføre og fellesskapet får mindre å rutte med. Les mer →