LOfavør-logo

Politisk streik 28. januar – forsvar arbeidsmiljøloven!

Iram_saksbehandlerI morgen onsdag 28. januar fra kl. 14 – 16 går LO, Unio og YS  til felles politisk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven.  Hovedarrangementer er i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. Total vil det være 120 markeringer rundt i landet. Se mittarbeidsliv.no for mer informasjon. Forbundsleder Erna Hagensen oppfordrer alle medlemmer til å delta i denne viktige markeringen.

17. desember 2014|

Ingen salg av Mesta nå

ArbeiderMestaNæringsdepartementet har bestemt seg for å ikke selge Mesta nå. Næringsministeren forklarer det med at hun ikke har fått inn gode nok bud på bedriften. De ansatte i Mesta er organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund. Nestleder Helge Haukeland sier han tar medlingen fra Næringsministeren til etterretning.  — De tillitsvalgte har gjort en god jobb, med å få fram viktigheten av å opprettholde Mesta i sin helhet. Nå får de seg også en pause. Det er bra.

26. januar 2015|

Til kamp for å bevare arbeidsfolks rettigheter

Arbeidsmandsforbundet Erna HagensenVi vil gå til kamp mot regjeringens forslag om mer overtid, lengre arbeidsdager og mer søndagsarbeid. Dette vil bli resultatet av forslagene til endringer i Arbeidsmiljøloven som den blåblå regjeringen har lagt frem for Stortinget, sier forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund.

16. desember 2014|

Forbundstyret om situasjonen på Svalbard

Kampanje - bergverkPå forbundstyremøte 3. desember fattet forbundstyret følgende uttalelse om den dramatiske situasjonen på Svalbard.

8. desember 2014|