Ledig stilling som prosjektmedarbeider – Renholdsprosjektet

Les mer om stillingen her

Tariff 2016 – Forbundsstyret anbefaler et samordnet oppgjør

Forbundsstyret anbefaler forbundets representanter i LOs representantskap å stemme for et samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasninger da denne oppgjørsformen best ivaretar medlemmenes prioriterte interesser.

Under diskusjonene i forbundet framkom at pensjon har høyest prioritet, men at det også er viktig å få hevet minstelønna i tariffavtalen. Les mer om dette

Veileder for tillitsvalgte i nedbemanning og omstilling

Forbundet har produsert en egen veileder for tillitsvalgte i nedbamanning og omstillingsprosesser.

Arbeidstidsutvalget presenterer sin innstilling om arbeidstidsreguleringer

Arbeidstidsutvalget presenterer sin innstilling om arbeidstidsreguleringer

Longyearbyen

I lys av hendelsene i Longyearbyen er det er godt å se hvordan lokalsamfunnet på Svalbard stiller opp for hverandre. Norsk Arbeidsmandsforbund føler med og tenker på alle som har blitt berørt av denne ulykken.