Regjeringen legger ned sikkerhetsfaget


Foto: Sissel M. Rasmussen

Regjeringen legger ned sikkerhetsfaget – stikk i strid med råd fra vekterbransjen. Regjeringen vil fjerne fagbrev for vektere. NHO Service og Norsk Arbeidmandsforbund er sterkt imot, og håper at forslaget skyldes et arbeidsuhell og at regjeringen vil snu. 

Stortingsflertallet svekker kampen mot sosial dumping

Uttalelse – Landsstyret – Norsk Arbeidsmandsforbund

Landsstyret i Norsk Arbeidmandsforbund vil på det sterkeste beklage at det borgerlige flertallet på Stortinget ikke vil be regjeringen iverksette en handlingsplan på 30 viktige tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Arbeiderpartiets fremsatte forslag er langt mer konkrete og virkningsfulle i kampen mot sosial dumping, enn regjeringens egen interne handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet.

I dag er det renholdernes dag!

I dag feirer Norsk Arbeidsmandsforbund og fagorganiserte over hele verden renholdernes dag. Renholderne gjør et arbeid som ofte er usynlig, – men det blir fort synlig dersom arbeidet ikke gjøres, eller ikke gjøres godt.
 
Si takk til en renholder i dag!

Dagen markeres over hele landet, les mer her.

Renholdernes dag 15.juni

Foto: Ane Børrud

Partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre sier i en kommentar.

«Uten renholdere stopper Norge! 15. juni markerer vi renholdernes dag. Det er en viktig yrkesgruppe. Renholderne gjør et arbeid som ofte er usynlig, – men det blir fort svært synlig dersom arbeidet ikke gjøres, eller ikke gjøres godt.

Som partileder har jeg fått være med renholdere på jobben, og sett hva som kreves på nært hold. Jeg har fått høre om fagstolthet, om viktigheten av å være organisert, og om at politikken spiller en viktig rolle for å sikre seriøsitet og anstendige lønninger. Jeg har også fått høre om høyt arbeidspress, og dessverre altfor ofte lave lønninger. Derfor sier jeg som Arbeidsmandsforbundet i dag: Rettferdighet for renholdere !»

Frist for søknad om innarbeidingsordning – sommer 2017

Søknader om innarbeidingsordninger som må behandles før sommeren må være mottatt hos oss senest fredag 23.06.2017. Innkomne søknader etter nevnte dato vil ikke ble behandlet før etter ferien. Dette på bakgrunn av ferieavvikling og saksbehandlingstid.