Fagskoletilbud hos AOF i Norge


AOF ønsker velkommen til utdanningstilbud.
I over 80 år har AOF vært en aktiv aktør innen utdanningsmarkedet og har siden starten i 1931 tatt vår samfunnsrolle på alvor.

Gratulerer – Statens Vegvesen dannet klubb i Larvik!


Fra høyre: Espen Midtfjeld, Elin Oline Johnsen, Nina Pedersen, Turid Tysnes, Ellen Marie Store Olsen og Torlaug Holan

Den 24. august dannet Statens Vegvesen i Larvik klubb for de organiserte i Norsk Arbeidsmandsforbund. Stiftelsen skjedde i Larvik, der de tillitsvalgte var samlet i forbindelse med kurs. Vi ønsker dem all lykke til i kampen for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår for arbeidsfolk. 

«Det mørke arbeidslivet» blir pensum på fagskolen i HMS hos AOF


Foto: Ane Børrud

En uke etter at Arbeidsmandsforbundet lanserte boka «Det mørke arbeidslivet» om menneskehandel, arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping, er den blitt

Ungdomskurs 6.-8. oktober


Er du mellom 18-35 år og medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund? Vil du lære deg mer om arbeidsmiljøloven og arbeiderbevegelsens historie?

Meld deg på avdeling 2 ungdomskurs i Hurdalsjøen 6.-8. oktober her. Kurset er åpent for medlemmer i hele landet. 

Kutt i sykelønn – sykelønnskalkulator

Tryggheten din når du er syk er i spill ved dette valget. Både Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti åpner i sine programmer for å endre dagens sykelønnsordning med full lønn under sykdom. Regn ut hva kutt i sykelønn vil bety for deg her