Boklansering – Det mørke arbeidslivet

Fra venstre: Tor Arne Gangsø (KS), Steinar Rindhølen (Norsk Arbeidsmandsforbund), Bettina Sandvin (Statens vegvesen), Trond Johannesen (MEF), Ørnulf Halmrast (Arbeidstilsynet), Anne-Cecilie Kaltenborn (NHO Service), Jon Sandnes (BNL), og debattleder Stein Aabø.

I dag hadde Arbeidsmandsforbundet og LO lansering for boka «Det mørke arbeidslivet» på Arendalsuka.

Menneskehandel, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet rammer hardt. Det handler om at noen beriker seg grovt på andre menneskers svært sårbare situasjon. Men det undergraver også seriøse bedrifter og arbeidsplasser og tærer på fundamentet for norsk samarbeid og rettferdig konkurranse. Vi, som alltid har bygd på tilliten til hverandre, blir påtvunget tvil, skepsis, frykt og redsel.

Mineraler for det grønne skiftet

Fra venstre: Stein Aabø, Heidi Norby Lunde (H), Ola Elvestuen (V), Terje Åsland (Ap), Elisabeth Gammelsæter (Norsk Bergindustri), Une Aina Bastholm (MDG), Roger Heimli (LO), Svein Oppegård (NHO) og Anita Johansen (Norsk Arbeidsmandsforbund).

I dag arrangerte Norsk Arbeidsmandsforbund, LO og Norsk Bergindustri et panel om norsk gruveindustri og mineralnæring på Arendalsuka.

Vil politikerne tette pensjonshullene?

I dag arrangerte Arbeidmandsforbundet, Handel og Kontor, Fellesforbundet og Norsk Nærings- og Nytelsemiddelarbeiderforbund et panel om pensjonshullene i dagens pensjonsordning på Arendalsuka. Forbundssekretær for renhold, Brede Edvardsen, satt i panel sammen med Jan Egil Pedersen.

Bransjesamling 20. – 22. september

 

 

Tradisjonen tro arrangerer Norsk Arbeidsmandsforbund bransjesamling for våre største bransjer i september i år.

Hvem: Samlingen er for maskin, anlegg, renhold, asfalt- og veivedlikehold, bergverk og vakt.

Sted: Hotell Ambassadeur i Drammen.

Samlingen vil ha både fellessesjoner og sesjoner for de enkelte bransjene. Tema for fellessesjonene vil være organisasjonsbygging, organisering og synlighet.

Bruk stemmeretten!

I dag, torsdag 10. august, åpnes forhåndsstemmingen til årets stortingsvalg. For utfallet av sakene Arbeidsmandsforbundet kjemper for er det ikke likegyldig hvem som har flertall på Stortinget.

Uttalelse – landsstyremøte 8.juni 2017

Norge står nå foran et viktig Stortingsvalg den 11 september 2017. Norsk Arbeidsmandsforbund vil ha et samfunn hvor alle har like muligheter og rettigheter, uavhengig av lommeboka. Forbundet tar avstand fra en politikk som bidrar til økte forskjeller mellom folk. Landsstyret mener at utfallet av valget i 2017 er viktig både for forbundets medlemmer, for fagbevegelsens verdigrunnlag og for landet som helhet. Vi har hatt 4 år med et høyreorientert stortingsflertall, bestående av Høyre og Fremskrittspartiet, med støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti. Disse partiene har utfordret våre faglige rettigheter og arbeidstakernes interesser på mange områder.

Viktige saker for våre medlemmer i dette valget vil være kampen mot svekkelse av arbeidsmiljøloven, pensjonsordninger, økt bruk av midlertidige ansettelser og mer kvelds og nattarbeid. Det er avgjørende at vi får en regjering som tar kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet og som arbeider for full sysselsetting.