Jobber du innenfor maskinbransjen? Bli en del av oss!

Vi ønsker deg velkommen som medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.

 

Norsk Arbeidsmandsforbund kjemper for trygge og gode arbeidsforhold for ansatte i maskinbransjen, for å beholde rettighetene som er opparbeidet gjennom tidene. Forbundets mål er at maskinbransjen skal være et attraktivt sted å jobbe, også i fremtiden.