Foto: Ane Børrud/LO Media

Norsk Arbeidsmandsforbund har som målsetning å bygge en solid organisasjon gjennom bred og god kursvirksomhet. Dette gjøres ved å drive grunnleggende skolering av tillitsvalgte og medlemmer i deres roller. Kursene er gratis. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reelt tapt arbeidsfortjeneste. Reiseutgifter dekkes i forhold til AOFs satser. 

På denne siden vil du finne oversikt over kurs som gjennomføres i 2020. Endelig tidspunkt og sted vil bli lagt ut straks dette er klart, så følg med på denne siden. Påmelding vil skje fra denne siden og link legges ut når tid og sted er fastsatt.

Vi har valgt å dele kursene inn i «åpne» og «lukkede» kurs. «Åpne» kurs er landsdekkende kurs hvor alle medlemmer kan melde seg på, mens «lukkede» kurs er ment for avdelingens medlemmer. 

 

Åpne kurs - landsdekkende kurs for alle medlemmer

KursTid og stedPåmelding
Grunnkurs organisasjon og verving - digitalt15. - 19. februar 2021
Grunnkurs lover, avtale og forhandling - digitalt01. - 05. mars 2021
Grunnkurs lover, avtale og forhandling08. - 12. mars 2021
Grunnkurs organisasjon og verving22. - 26. mars 2021
Påbygging HovedavtalenJanuar 2021Innstilt
Overenskomstkurs - Asfalt og vegvedlikeholdJanuar 2021Innstilt
Påbygging OrganisasjonskunnskapFebruar 2021Innstilt
Påbygging lover og regler i arbeidslivetApril 2021Innstilt
Påbygging lover og avtalerApril 2021Innstilt
Grunnkurs organisasjon og verving12.-16. april 2021
Grunnkurs lov, avtale og forhandling03.-07. mai 2021
Introduksjonskurs for tillitsvalgte - digitalt20 mai 18 mai
UngdomskursMai 2021Innstilt
Introduksjonskurs for medlemmer - digitalt03 Juni27 mai
Introduksjonskurs for tillitsvalgte - digitalt10 Juni07 Juni
Påbygging HovedavtalenAugust 2021
Grunnkurs lov, avtaler og forhandlingAugust 2021
Påbygging organisasjonskunnskapSeptember 2021
Grunnkurs lov, avtaler og forhandlingSeptember 2021
Påbygging lover og regler i arbeidslivetOktober 2021
Grunnkurs lov, avtaler og forhandlingOktober 2021
Grunnkurs organisasjon og verving - dagskoleNovember 2021, Bergen
Grunnkurs organisasjon og verving - dagskoleNovember 2021, Oslo
Grunnkurs organisasjon og vervingNovember 2021

 

Lukkede kurs - kurs for medlemmer i avdelinger og grupper

KursTid og stedPåmelding