For Norsk Arbeidsmandsforbund er hovedprioriteten å bygge organisasjonen ved å drive grunnleggende skolering av tillitsvalgte og medlemmer i deres roller gjennom Introduksjon, Tillitsvalgtforum, grunnkurs og påbygging. Følgende utdanningsløp/modell skal som hovedregel følges fra venstre til høyre:

 

 

Kursene er gratis. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste. Reiseutgifter dekkes i forhold til AOFs satser. 

På denne siden vil du finne oversikt over kurs som gjennomføres i forbundet. Endelig tidspunkt og sted vil bli lagt ut straks dette er klart, så følg med på denne siden. Påmelding vil skje fra denne siden og link legges ut når tid og sted er fastsatt.

Vi har delt våre kurs inn i nettkurs, åpne og lukkede kurs. Nettkurs og åpne kurs er landsdekkende kurs som alle medlemmer kan melde seg på, mens lukkede kurs er ment for avdelingens medlemmer.

 

 

Nettkurs

Det er ikke alle som har anledning å ta permisjon for å gå på kurs, derfor jobber vi med å utarbeide nettkurs også. Pr i dag har vi ferdigstilt kurset «Introduksjon for tillitsvalgte». For å få tilgang til nettkursene våre må du logge inn på min side. For tilgang for kursene, klikk tittel under.Kurs
Introduksjonskurs for tillitsvalgte

 

Åpne kurs - landsdekkende kurs for alle medlemmer

KursTid og stedPåmelding
Påbygging - Lover og regler i arbeidslivet06. - 08. desember 2022, Tønsberg25. oktober 2022
Grunnkurs - Lov, avtale og forhandling 13. - 15. februar 2023, Bergen10. januar 2023

 

Lukkede kurs - kurs for medlemmer i avdelinger og grupper

KursAvdelingTid og stedPåmelding
Veiledning av lærlingerAvdeling 2 Oslo/Akershus2022; for info, kontakt din avdeling
UngdomskursAvdeling 3 Møre og Romsdal, Avdeling 6 Vest og Avdeling 7 Sør-Vest2022; for info, kontakt din avdeling
UngdomskursAvdeling 3 Møre og Romsdal2022; for info, kontakt din avdeling
Styret i arbeidAvdeling 4 Nordland2022; for info, kontakt din avdeling
Digitalisering - TVAvdeling 6 Vest2022; for info, kontakt din avdeling
Veiledning av lærlingerAvdeling 6 Vest2022; for info, kontakt din avdeling
AnleggskursAvdeling 6 Vest2022; for info, kontakt din avdeling
Turnus og arbeidstidsordningAvdeling 6 Vest2022; for info, kontakt din avdeling
Veiledning av lærlingerAvdeling 7 Sør-Vest2022; for info, kontakt din avdeling
Faglig politisk samarbeidAvdeling 8 Midt-Norge2022; for info, kontakt din avdeling
Styret i arbeidAvdeling 8 Midt-Norge2022; for info, kontakt din avdeling