Grunnleggende skolering av tillitsvalgte og medlemmer er en hovedoppgave i Arbeidsmandsforbundets organisasjonsbygging. Ut over grunnleggende skolering kan forbundet også kjøre kurs på utvalgte tema. E-læring er i dag et nødvendig supplement til de vanlige kursene og for å belyse særskilte tema. Modellen nedenfor illustrerer sammenhengene mellom kursene.

 

 

Kursene er gratis. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste. Reiseutgifter dekkes etter AOFs satser. 

På denne siden vil du finne oversikt over kurs som gjennomføres i forbundet. Endelig tidspunkt og sted vil bli lagt ut straks dette er klart, så følg med på denne siden. Påmelding vil skje fra denne siden og link legges ut når tid og sted er fastsatt.

E-læringskurs kan tas kontinuerlig. Medlemmer logger seg inn på «Min side» og vil der ha tilgang til e-læringskursene.

Vi har valgt å dele de samlingsbaserte kursene inn i «åpne» og «lukkede» kurs. «Åpne» kurs er landsdekkende kurs hvor alle medlemmer kan melde seg på, mens «lukkede» kurs er ment for avdelingens medlemmer. 

Nettkurs

Det er ikke alle som har anledning å ta permisjon for å gå på kurs, derfor jobber vi med å utarbeide forskjellige nettkurs. For å få tilgang til nettkursene, klikk på lenken under, og logg inn på min side. Der ligger en egen fane med tilgjengelige nettkurs. Klikk på lenken til høyre her «Gå til MyLMS-kurs» ved kurset du ønsker å ta.
Nettkurs
Introduksjonskurs for medlemmer
Introduksjonskurs for tillitsvalgte

 

Åpne kurs - landsdekkende kurs for alle medlemmer

KursTid og stedPåmelding
Grunnkurs – Organisasjon og verving13. - 17. mars 2023, Lillehammer30. januar 2023
Grunnkurs - Lover, avtaler og forhandlinger - Dagskole17. - 21. april 2023, Oslo9. mars 2023
Påbygging - Organisasjonskunnskap25. - 27. april 2023, Sørmarka14. mars 2023
Grunnkurs - Organisasjon og verving22. - 26. mai 2023, Trondheim 13. april 2023
Påbygging - Hovedavtalen13. - 15. juni 2023, Arendal02. mai 2023
Grunnkurs - Lover, avtaler og forhandlinger21. - 25. august 2023, Tromsø13. juli 2023
UngdomskursAugust 2023, BergenMer info kommer
Grunnkurs - Organisasjon og verving11. - 15. september 2023, KristiansundMer info kommer
Påbygging - Organisasjonskunnskap19. - 21. september 2023, Tønsberg08. august 2023
Overenskomstkurs - Asfalt og veivedlikeholdSeptember 2023, TønsbergMer info kommer
Overenskomstkurs - RenholdSeptember 2023, TønsbergMer info kommer
Overenskomstkurs - VaktSeptember 2023, TønsbergMer info kommer
Overenskomstkurs - Fritids- og aktivitetsavtalenSeptember 2023, TønsbergMer info kommer
Overenskomstkurs - BergindustriSeptember 2023, TønsbergMer info kommer
Overenskomstkurs - MaskinSeptember 2023, TønsbergMer info kommer
Overenskomstkurs - Service- og vedlikeholdsavtalenSeptember 2023, TønsbergMer info kommer
Overenskomstkurs - Private anleggSeptember 2023, TønsbergMer info kommer
Grunnkurs - Lover, avtaler og forhandlinger16. - 20. oktober 2023, BodøMer info kommer
Påbygging - Lover og regler i arbeidslivet24. - 26. oktober 2023, Stavanger15. september 2023
Grunnkurs - Organisasjon og verving - Dagskole13. - 17. november 2023, Bergen9. oktober 2023
Påbygging - Hovedavtalen28. - 30. november 2023, SørmarkaMer info kommer
Påbygging - Lover og regler i arbeidslivet12. - 14. desember 2023, Bergen3. november 2023
Påbygging - HovedavtalenJanuar 2024Mer info kommer
Grunnkurs - Organisasjon og vervingFebruar 2024Mer info kommer
Grunnkurs - Lover, avtaler og forhandlingerMars 2024Mer info kommer

 

Lukkede kurs - kurs for medlemmer i avdelinger og grupper

KursAvdelingTid og stedPåmelding
VervekursAvdeling 3 Møre og RomsdalMars 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
VervekursAvdeling 7 Sør-VestMars 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
Tale og debatt & Styret i arbeidAvdeling 1 Øst29. - 31. mars 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
Tale og debattAvdeling 2 Oslo / AkershusMars 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
Tale og debattAvdeling 3 Møre og RomsdalMars 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
Tale og debattAvdeling 4 NordlandMars 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
Tale og debattAvdeling 5 InnlandetMars 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
Tale og debattAvdeling 6 VestMars 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
Tale og debattAvdeling 7 Sør-VestMars 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
Tale og debattAvdeling 8 Midt-NorgeMars 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
Tale og debattAvdeling 9 NordMars 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
Tale og debattAvdeling 142 Longyearbyen ArbeiderforeningMars 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
Tale og debattAvdeling 214 Sandbekk GrubearbeiderforeningMars 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
Styret i arbeidAvdeling 2 Oslo / Akershus Mai 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
Styret i arbeidAvdeling 3 Møre og RomsdalMai 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
Styret i arbeidAvdeling 7 Sør-VestMai 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
Styret og utvalg i arbeidAvdeling 6 VestMai 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
AnleggskursAvdeling 6 VestMai 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
Kurs i Compendia - DagskursAvdeling 2 Oslo / AkershusJuni 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
Kurs i Compendia - digitalisering for tillitsvalgteAvdeling 7 Sør-VestJuni 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
Veiledning av lærlinger - DagskoleAvdeling 2 Oslo / AkershusJuni 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
Veiledning av lærlingerAvdeling 6 VestJuni 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
Veiledning av lærlinger Avdeling 7 Sør-VestJuni 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
VervekursAvdeling 3 Møre og RomsdalAugust 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
Veiledninger av lærlinger - DagskursAvdeling 2 Oslo / AkershusAugust 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
Kurs i arbeidstidsordningerAvdeling 8 Midt-NorgeAugust 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
Kurs i Compendia - digitalisering av tillitsvalgteAvdeling 6 VestAugust 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
UngdomskursAvdeling 6 VestAugust 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen
VervekursAvdeling 3 Møre og RomsdalOktober 2023For mer info, ta kontakt med avdelingen