Foto: Ane Børrud/LO Media

Norsk Arbeidsmandsforbund har som målsetning å bygge en solid organisasjon gjennom bred og god kursvirksomhet. Dette gjøres ved å drive grunnleggende skolering av tillitsvalgte og medlemmer i deres roller. Kursene er gratis. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reelt tapt arbeidsfortjeneste. Reiseutgifter dekkes i forhold til AOFs satser. 

På denne siden vil du finne oversikt over kurs som gjennomføres i 2020. Endelig tidspunkt og sted vil bli lagt ut straks dette er klart, så følg med på denne siden. Påmelding vil skje fra denne siden og link legges ut når tid og sted er fastsatt.

Vi har valgt å dele kursene inn i «åpne» og «lukkede» kurs. «Åpne» kurs er landsdekkende kurs hvor alle medlemmer kan melde seg på, mens «lukkede» kurs er ment for avdelingens medlemmer. 

 

ÅPNE KURSLANDSDEKKENDE KURS FOR ALLE MEDLEMMER

Kurs/PåmeldingTid og StedFrist for påmelding
Grunnkurs Lov, avtale og forhandling20. - 24. jan, HellGjennomført
Påbygging hovedavtalen29. - 31. jan, SolaGjennomført
Påbygging organisasjonskunnskap04. - 06. feb, BergenGjennomført
Grunnkurs Organisasjon og verving10. - 14. feb, HamarGjennomført
Grunnkurs Lov, avtale og forhandling - Dagskole02. - 06. mars, BergenGjennomført
Grunnkurs Lov, avtale og forhandling - Dagskole02.- 06. mars, OsloGjennomført
Grunnkurs Lov, avtale og forhandling30.- 03.april, BodøInnstilt
Grunnkurs Organisasjon og verving20. - 24. april, SkienInnstilt
Påbygging lover og regler i arbeidslivet27. - 29. april, SørmarkaInnstilt
Grunnkurs Organisasjon og verving04. - 08. mai, TromsøInnstilt
Overenskomstkurs - Maskin06. - 08. mai, BergenInnstilt
Ungdomskurs08. - 10. mai, KirkenesInnstilt
Påbygging hovedavtalen01.-04. sept, SarpsborgInnstilt
Grunnkurs Lov, avtale og forhandling07.-11. sept, KristiansandInnstilt
Grunnkurs Organisasjon og verving14. - 18. sept, FørdeInnstilt
Påbygging organisasjonskunnskap21.- 23. sept, MoldeInnstilt
Introkurs-ungdom30 sept - 1 okt, TromsøInnstilt
Grunnkurs Lov, avtale og forhandling12. - 16. okt, NorefjellInnstilt
Introkurs-ungdom26-27 okt, OsloInnstilt
Påbygging lover og avtaler i arbeidslivet26. - 28. okt, MastemyrInnstilt
Introkurs-ungdom 30-31 okt, InnlandetInnstilt
Grunnkurs Organisasjon og verving - Dagskole09. - 13. nov, Bergen28.sept 2020
Grunnkurs Organisasjon og verving - Dagskole09. - 13. nov, Oslo28. sept 2020
Grunnkurs Organisasjon og verving16. - 20. nov, Lillehammer05. okt 2020
Overenskomstkurs - VaktSeptember
Overenskomstkurs - RenholdSeptember
Overenskomstkurs - BergverkSeptember
Skift og turnusSeptember
Grunnkurs lov, avtaler og forhandlingJanuar 2021
Påbygging HovedavtalenJanuar 2021
Overenskomstkurs - Asfalt og vegvedlikeholdJanuar 2021
Påbygging OrganisasjonskunnskapFebruar 2021
Grunnkurs organisasjon og vervingFebrurar 2021
Grunnkurs lov, avtaler og forhandling -DagskoleMars 2021, Oslo
Grunnkurs lov, avtaler og forhandling -DagskoleMars 2021, Bergen
Grunnkurs lov, avtaler og forhandlingMars 2021
Påbygging lover og regler i arbeidslivetApril 2021
Påbygging lover og avtalerApril 2021
Grunnkurs lov, avtaler og forhandlingMai 2021
UngdomskursMai 2021
Påbygging HovedavtalenAugust 2021
Grunnkurs lov, avtaler og forhandlingAugust 2021
Påbygging organisasjonskunnskapSeptember 2021
Grunnkurs lov, avtaler og forhandlingSeptember 2021
Påbygging lover og regler i arbeidslivetOktober 2021
Grunnkurs lov, avtaler og forhandlingOktober 2021
Grunnkurs organisasjon og verving - dagskoleNovember 2021, Bergen
Grunnkurs organisasjon og verving - dagskoleNovember 2021, Oslo
Grunnkurs organisasjon og vervingNovember 2021

 

LUKKEDE KURS- KURS FOR MEDLEMMER I AVDELINGER OG GRUPPER

KursTid og stedPåmelding