Bilde: NHO Service og Handel

Etter to dager med forhandlinger mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel, ble partene enige i natt.

En samlet forhandlingsdelegasjon mener at dette følger frontfaget godt, og anbefaler årets oppgjør.

Forbundsleder Brede Edvardsen ledet delegasjonen.

-Jeg er godt fornøyd med både økonomidelen og tekstendringene. Forhandlingene var krevende men konstruktive, sier Edvardsen. 

Les protokollen her

Resultatet kort oppsummert:

  • Fra 1 mai 2024 gis et generelt tillegg på 7,- pr time.
  • Det gis et lavlønnstillegg på 3,50- pr time.
  • Det gis i tillegg 1 krone på satsene i overenskomsten

Til sammen betyr dette at ny minstesats fra 1.mai er 227,54 ,- pr time.

  • Tillegg for arbeid på natt økes til kr. 29,-
  • Akkordavsavn økes til kr. 14,50-
  • Fagbrev økes til kr 14,50-
  • Godtgjørelse for sko økes til hhv. kr. 1000,- og kr. 500,-

Det er gjort tekstendringer i når det gjelder bestemmelsene om arbeidstøy og sko, og man har presisert at opplæring skal foregå i arbeidstiden. Opplæring som gjennomføres utenfor arbeidstiden skal betales med renholderens vanlige timelønn, eventuelt kan tillitsvalgte drøfte tid og kompensasjon for hver kurskategori i bedriften.

Partene skal i perioden arbeide målrettet for å øke kompetansen i renholdsbransjen og diskutere innretninger for videreutdanning. Man skal særlig legge vekt på teknologi og digitalisering i bransjen.

Resultatet skal nå ut på uravstemning hos medlemmene og fristen for vedtakelse er satt til 10.mai.

Kontaktpersoner:

Brede Edvardsen           Forhandlingsleder                400 111 07
Stina Bergsten                Kommunikasjonsrådgiver   954 49 203