Jobber du innenfor anleggsbransjen? Bli en del av oss!

Vi ønsker deg velkommen som medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.

På 1800 tallet satte staten i gang store prosjekter angående utbygging av jernbaner, veier og havn. Det førte til økning i antall anleggsarbeidere. De fleste anleggsarbeidere kom fra jordbruk eller fra Sverige, og ble kalt «rallar», «raller», «slusk», «anleggsslusk» eller «bus». Anleggsarbeidere hadde dårlige arbeidskår og de eldre måtte passe på at de unge ikke tok akkordjobben billigere enn dem.

Olav Strøm ble kjent som den store fagforeningsstifteren og var i 1895 med å stifte Det norske Vei- og Jernbaneforbund, som senere fikk navnet Norsk Arbeidsmandsforbund.

I 1896 gjennomførte  forbundets medlemmer flere streiker. Den første streiken var satt i gang av 200 arbeidere på Hamar – Selbanen. Bakgrunnen var nedslag i lønna. Arbeiderne kom seirende ut. Det førte til økt stolthet blant anleggsarbeidere for sitt yrke.

Anleggsarbeidere flyttet fra anlegg til anlegg. Brakkestandarden  på anleggene var veldig dårlig.

På første landsmøtet ble det vedtatt at forbundet skulle jobbe for 8 timers arbeidsdag og bedre arbeidsvilkår for sine medlemmer og på det andre landsmøtet ble det jobbe for minste timepris i stedet for akkord og brakkeutbygging på anleggene. Det viste seg at det skulle ta tid for å få gjennomslag for 8 timers arbeidsdag, men de klarte å få til en avtale med staten når det gjelder forbedring av brakkestandard og bedre kvalitet på mat som anleggsarbeidere fikk på anleggene.

 

Norsk Arbeidsmandsforbund har organisert anleggsarbeidere siden 1800-tallet, har kjempet for deres rettigheter og har fått en av Norges beste tariffavtaler og tett dialog med staten har fått på plass RVO ordning.

Vi kan bare slåss for våre rettigheter ved å stå sammen. Er du en av oss bli med du også, slik at vi kan slåss for våre rettigheter.