Arbeidsmandsforbundets delegasjon bak fra venstre: Silje Kobbeltvedt, Gunnar Bentehaugen, Anders Musum, Simon Knutzen, Frank Aamo, Brede Edvardsen. Foran fra venstre: Terje Mikkelsen, Knut-Johannes Berg, Stian Tveitan, Connie Simonsen og Sunniva Westerli.

Tirsdag 23.april starter forhandlingene for vekteroverenskomsten mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel. Det er satt av to dager til forhandlinger.

Forbundsleder Brede Edvardsen er forhandlingsleder. 

Les mer her