Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel mener at forslaget ikke tar tilstrekkelig høyde for at det kan være flere typer situasjoner der det kan være behov for vektere på en flyplass.

I dag sto det klart at en enstemmig justiskomité på Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med et nytt forslag til endringer i vaktvirksomhetsloven § 2.

Forbundssekretær Terje Mikkelsen har jobbet tett på saken og er glad for at justiskomité har lyttet til våre advarsler.

-Jeg er veldig fornøyd med at komitéen har tatt våre bekymringer til lovforslaget alvorlig, og sender tilbake forslaget for ny behandling, sier Mikkelsen. 

I januar 2023 la Regjeringen frem forslag til endringer i vaktvirksomhetsloven, som ville ha hatt betydelige konsekvenser for antall vektere til stede på norske flyplasser. Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel har advart for konsekvensene av eventuelle endringer. 

Justiskomitéen la vekt på at de berørte partene må involveres for å unngå negative følger for yrkesgrupper som jobber på lufthavner. 

-Ved ny behandling forventer jeg meg at partene kobles på. Dette viser viktigheten av godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Her skal NHO Service og Handel ha skryt for et godt samarbeid, sier Mikkelsen til slutt. 

Les mer her