Overenskomst for miljøvirksomheter, innhenting, sortering, bearbeiding, deponi, ombruk, gjenvinning, avfall, returprodukter, boreslam, jordrensing m.m

Partene ble i kveld enige, etter to dager med forhandlinger mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet på den ene siden, og Maskinentreprenørenes forbund på den andre siden.

Partene kom til enighet om et resultat som skal sendes ut på uravstemning der dato  er satt til 14.mai. 

Les protokollen her

Resultatet kort oppsummert:

 • Fra 1 mai 2024, fikk vi et generelt tillegg kr 10,50 pr time.
 • Minstelønns satsene økes med kr. 10,50 pr time.
 • Vi fikk også en økning på kompetanse og fagbrev.
 • Fagbrev økes med kr 1.- ny sats kr 16.
 • Alle kompetansetillegg økes med kr 2.-.

Nye satser blir:

 •  førerkort klasse C1, C eller CE: Kr. 7,50
 •  yrkesbevis anlegg maskin: Kr. 7,50
 • ADR: Kr. 7,50
 • kranfører: Kr. 7,50
 • truckbevis innt.10.tonn: Kr. 7,50

Det er også satt av midler til lokale forhandlinger.

Videre fikk vi inn tekst om blant annet :

 • Diett bestemmelsene blir økt
 • Økte matpenger
 • Økte km satser for skogbruk
 • Minstetid ved tilkalling
 • Spesifisering for tillegg av ubekvem arbeidstid dagarbeid på helligdager
 • Tekst fra protokoll fra 2022 om forskuttering av sykepenger i som egen paragraf.
 • Tekst om kompetansereform.

Forbundssekretær Frode Engen og Espen Angell fra Arbeidsmandsforbundet.

En samlet forhandlingsdelegasjon mener at dette følger frontfaget godt, og anbefaler årets oppgjør.