Norsk Arbeidsmandsforbund har organisert renholdere siden 1920. Vi arbeider for en renere renholdsbransje som gir den enkelte renholder anstendig lønn og gode arbeidsforhold. Vi har blant annet lyktes med å allmenngjøre lønna. 

Jobber du innenfor renhold eller spesialrenhold? 

Bli en del av oss!

 

Vi ønsker deg velkommen som medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.