Tariffnemnda har besluttet fortsatt allmenngjøring for renholdsbransjen. Allmenngjøring av tariffavtaler innebærer at deler av en tariffavtale gjøres gjeldende for alle som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter. Det betyr at det er ulovlig å lønne noen under minstelønnssatsene og andre allmenngjorte vilkår.

Nestleder Brede Edvardsen er fornøyd.

-Det viktigste er at vi har fått tydeliggjort omfanget i forskriften, og at den nå også gjelder for renholdsbedrifter som er omfattet av Renholdsoverenskomsten. I de bedriftene som er bundet av Renholdsoverenskomsten kan man fortsette å benytte ordningen med rammetimetall som i dag, sier Edvardsen.

-Man har også fått allmenngjort at man skal lønnes for reisetiden mellom kunder, fortsetter Edvardsen.

Edvardsen håper at begge disse klargjøringene bidrar til å gjøre Arbeidstilsynets arbeid lettere, samtidig som at det gjør vilkårene likere for alle aktører i bransjen.

Ny forskrift trer i kraft 15. desember 2022. Les mer her