NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) får 4,6 millioner kroner i støtte til prosjektet Ren Tilstedeværelse som skal styrke partsamarbeidet. Et mål er økt satsning for at mer renhold skal skje på dagtid.

Prosjektet «Ren tilstedeværelse» er et samarbeid mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel, medlemsbedrifter og Hovedorganisasjonenes fellestiltak (HF). Prosjektets hovedmål er å revitalisere og styrke partssamarbeidet hos bedriftene i renholdsbransjen i Norge. Prosjektet skal bidra til å tette gapet mellom de utfordringer bransjen preges av nå og målet om en synlig, kompetent og verdsatt bransje i Norge. Målet er også å flytte mer av renholdet over til dagtid.

  • Delmål 1: Øke kompetansen på felles utfordringer i bransjen, konkretisere mål og vise hvordan partssamarbeid lokalt kan bidra til løse utfordringene. Det er et mål at deltakerne skal sitte igjen en konkret kunnskapsbank, kunnskap om struktur og organisering, samt ferdigheter til å bruke dette lokalt.
  • Delmål 2: Felles arbeide for tjenesteleveranse på dagtid. Vi tror at renhold på dagtid i seg selv, samt læring av samarbeid om dette i prosjektet, vil bidra til positiv omdømmebygging, kompetanseheving og se muligheter i digitalisering/robotisering og arbeidsplassutvikling. Et av prosjektproduktene vil være å utvikle en kampanje, rettet mot kjøpere av renholdstjenester, som belyser fordeler av renhold på dagtid.

Les mer om prosjektet her