Nestleder Brede Edvardsen er fornøyd med regjeringens nye handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Det trygge, seriøse og organiserte arbeidslivet i Norge utfordres av useriøse aktører, sosial dumping og lav organisasjonsgrad i utsatte bransjer. Regjeringen legger nå fram en handlingsplan for å styrke innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

– For å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet må vi forhindre sosial dumping. Derfor legger vi fram flere tiltak for å styrke det organiserte arbeidslivet og arbeidstakernes rettigheter. Regjeringen vil også styrke bistanden til arbeidstakere som utnyttes, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i en kommentar.

Regjeringen leverer 

I Norsk Arbeidsmandsforbund følges det nøye med på hva politikerne kommer med. Nestleder Brede Edvardsen har pløyd igjennom det omfattende dokumentet, og finner mye å glede seg over.

– Vi har ventet utålmodig på en styrking av dette arbeidet i en årrekke, det skjedde jo fint lite på de åtte årene Erna Solberg fikk regjere. Men nå er vi endelig i gang igjen, sier Edvardsen.

I handlingsplanen finner han igjen flere av Arbeidsmandsforbundets kampsaker, som nå endelig ser ut til å få gjennomslag.

– Styrking av A-krimsentrene er veldig viktig for våre medlemmer, særlig i renholdsbransjen blir det flere som kan få hjelp nå. At regjeringen legger opp til tettere samarbeid på tvers av etatene er også viktig, det er en flaskehals for å få løst saker i dag, fortsetter Edvardsen. 

Ikke i mål

Videre trekker han frem satsingen på å øke organisasjonsgraden og bedre tariffavtaledekningen som helt sentrale for å trygge det norske arbeidslivet, og dessuten skal nå kunnskap om organisasjonenes rolle i arbeidslivet inn på pensum både på videregående skole og i lederutdanninger. Styrking av arbeidstilsynet har også stått høyt på ønskelisten hos nestleder Brede Edvardsen i en årrekke.

-Er vi i mål nå?

– Vi kommer nok aldri i mål med dette arbeidet, for eksempel skulle vi gjerne sett at vi fikk kollektiv søksmålsrett når det gjelder ulovlige deltidsstillinger. Det lover vi å slåss for fremover, sier Edvardsen til slutt.