Tariffoppgjøret 2024

Avverget streik for dyrepasserne

En samlet forhandlingsdelegasjon anbefaler resultatet. Fra venstre: Brede Edvardsen, Tanya Johansen, Terje Mikkelsen og Even Grønnerø.

Norsk Arbeidsmandsforbund har avverget streik blant dyrepasserne i Kristiansands Dyrepark. Forbundsleder Brede Edvardsen sier at resultatet sikrer medlemmene økt kjøpekraft og lik lønn for likt arbeid.

Les protokollen her

Etter mekling flere timer på overtid ble Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Reiseliv enige om forslag til revidert fritids- og aktivitetsavtale. Fritids- og aktivitetsavtalen omfatter foruten dyreparker også bowlinghaller, badeanlegg og en rekke andre fritidsanlegg.

Forbundsleder Brede Edvardsen er fornøyd

28. juni 2024|

Plassfratredelse – Fritids- og aktivitetsavtalen 2024

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Reiseliv møtes hos Riksmekleren 27. juni.

Hvis meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Reiseliv ikke leder frem, vil disse bli tatt ut i streik.

Plassfratredelse fra 27. juni kl. 24.00, dog slik at skift- og turnusarbeid som er påbegynt før kl. 24.00 den 27. juni skal avsluttes senest kl. 06.00 den 28. juni 2024.

1 uttak:

Navn Tariffavtale Antall medlemmer
Kristiansand Dyrepark As Fritids- og aktivitetsavtalen – Dyrepark
25. juni 2024|