Tariffoppgjøret 2024

Resultat fra uravstemning

Overenskomst Resultat
Asfaltarbeid og veivedlikeh.  
Bergindustrien  
Fritids- og aktivitet  
Fritids- og opplevelse  
Hustadmarmor  
Kraftlinje  
Maskin  
Miljø 90,00 % JA
Parkering – NHO  
Parkering – Virke  
Private anlegg 89,13% JA
Renhold – NHO 93,23 % JA
Renhold – VIRKE 98,15 % JA
Service & vedlikeh. 86,45 % JA
Skianlegg  
Stat  
22. mai 2024|

Enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i parkeringsbedrifter

Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Virke om forslag til ny overenskomst for ansatte i parkeringsbedrifter. Trine Wiig ledet forhandlingsdelegasjonen, og er godt fornøyd med resultatet.

Les protokollen her

– Resultatet er i tråd med rammene satt av frontfaget, og det økonomiske utfallet vil gi våre medlemmer en styrket kjøpekraft, sier Wiig. 

Det gis et generelt tillegg til alle på kr 10,50 pr time og minstelønnssatsene er hevet med 12 ,17 kr pr time.

Ny minstelønnssats er 215 kr pr time på 1. trinn.

Det er også gjort endringer i

15. mai 2024|

Enighet i forhandlingene i lønnsoppgjøret for ansatte ved skianlegg

Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Reiseliv om forslag til ny overenskomst for ansatte ved skianlegg. Trine Wiig ledet forhandlingsdelegasjonen, og er fornøyd med resultatet.

– Resultatet er innenfor rammene satt av frontfaget, og det økonomiske utfallet vil gi våre medlemmer en styrket kjøpekraft. Vi har også styrket de tillitsvalgtes rett til drøftinger om kompetanse i bedriftene sier Wiig.

Partene kom til enighet om et resultat som skal sendes ut på uravstemning, og dato for vedtagelse er satt til 31. mai 2024. En enstemmig forhandlingsdelegasjon anbefaler medlemmene å

13. mai 2024|

Enighet i lønnsoppgjøret for vektere

Partene ble enige etter mekling på overtid.

Det er enighet i meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel om forslag til ny overenskomst for vektere.

Les protokollen her

– Det viktigste for oss i dette oppgjøret var økt grunnlønn. Det har vi klart å oppnå med et høyt kronebeløp som gagner alle, sier forbundsleder Brede Edvardsen.

Resultatet følger de økonomiske rammene i frontfaget, og vil gi forbundets medlemmer økt kjøpekraft.

– Vekterne har hatt en reallønnsnedgang. Dette oppgjøret bidrar til å snu denne trenden. Nå

11. mai 2024|