Visste du at vektere flere hundreår tilbake i tid var offentlig ansatte som skulle sørge for sikkerhet, ro og orden i byene, og som skulle varsle ved brann? De holdt vakt blant annet om natten, og de hadde også som oppgave å vekke folk til rett tid ved å gå rundt og opplyse om klokkeslett. 

Nå sørger vektere fortsatt for sikkerhet ved å verne om personer og verdier, og ved å forebygge ulykker og kriminalitet.  

Norsk Arbeidsmandsforbund har organisert vektere siden 1932. Vi arbeider for at vektere skal ha en anstendig lønn og trygge arbeidsforhold.

 

Jobber du som vekter? Bli en del av oss!

Vi ønsker deg velkommen som medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund. Som medlem har du tillitsvalgte som taler din sak og hjelper deg hvis det oppstår utfordringer på arbeidsplassen. Våre medlemmer får også tilbud om rimelige forsikringer, muligheter for stipend, tilbud om kurs og juridisk bistand i arbeidsforhold hvis det trenges.