Vekternes plass i første linje i møter med et mangfoldig publikum kan utgjøre et meningsfylt arbeid, men posisjonen kan også utgjøre risiko for vekterne selv.

Dato/Tid: 14. april 2023, kl 12:00 til 14:00
Sted: Pilestredet, Oslo, Elisabeth Lampes hus i P44, auditorium V130, første etasje
Arrangør: Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Vekteryrket er mangfoldig, og en del av tjenestene innebærer at vekterne kan komme tett på mennesker som befinner seg i sårbare situasjoner, og/eller beveger seg på kant av loven. Hvordan er det egentlig å stå i en slik jobb? I denne rapporten får vi flere svar på det.

For å undersøke vekternes opplevelse av arbeidet sitt, med særlig fokus på sikkerhet og trygghet, fikk Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i 2022 i oppdrag av Arbeidsmandsforbundet å gjennomføre et forskningsprosjekt på området. Forskningsprosjektet er utført av Christin Thea Wathne, Inger Marie Hagen og Ingrid Haugland, samt Helene I. O. Gundhus ved Universitetet i Oslo og Politihøgskolen. Resultatene av forskningen fremkommer i denne rapporten.

 

  •