Framtiden for arbeidsfolk!

De raske endringene i arbeidslivet utfordrer arbeidsfolks trygghet, velferd og lønn, påpeker landsmøtet i Arbeidsmandsforbundet i en uttalelse.

12. mai 2019|

Bransjer under press

Arbeidet mot sosial dumping i renholdsbransjen må fortsette med full styrke gjennom treparts bransjeprogram og effektiv kontrollvirksomhet utført av Arbeidstilsynet og andre kontrolletater, krever Arbeidsmandsforbundets landsmøte.

12. mai 2019|

Bruk stemmeretten!

Landsmøtet i Norsk Arbeidsmandsforbund oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å stemme på de rødgrønne partiene i kommune- og fylkestingsvalget 2019.

12. mai 2019|

Frihet for Vest-Sahara!

Folket i Vest-Sahara må få rett til å selv avgjøre sitt lands framtid. Dette er en av grunnstenene for et demokrati, heter det i en uttalelse fra Arbeidsmandsforbundets landsmøte.

12. mai 2019|

Bruk stemmeretten for et tryggere arbeidsliv!

Uttalelse fra forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund 3. april 2019

Vi står nå foran et viktig kommunestyre- og fylkestingsvalg den 9.september 2019. Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund tar avstand fra høyrepartienes politikk som bidrar til økte forskjeller, et utrygt arbeidsliv og svekker velferdsstaten. Vi mener at et samfunn med små forskjeller gir trygghet for alle. Å ha et arbeid å gå til og en lønn å leve av, og retten til 100 prosent stilling, er grunnleggende rettigheter og avgjørende for individets frihet og deltakelse i fellesskapet.

4. april 2019|