Uttalelse fra forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund 3. april 2019

Vi står nå foran et viktig kommunestyre- og fylkestingsvalg den 9.september 2019. Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund tar avstand fra høyrepartienes politikk som bidrar til økte forskjeller, et utrygt arbeidsliv og svekker velferdsstaten. Vi mener at et samfunn med små forskjeller gir trygghet for alle. Å ha et arbeid å gå til og en lønn å leve av, og retten til 100 prosent stilling, er grunnleggende rettigheter og avgjørende for individets frihet og deltakelse i fellesskapet.

Forbundsstyret mener at utfallet av valget i 2019 er viktig for våre medlemmer, for fagbevegelsen, distriktene og for samfunnet som helhet. Høyrepartiene fører en arbeidslivspolitikk som går til angrep på den norske modellen, som bygger på faste ansettelser og høy organiseringsgrad. I over 120 år har forbundet kjempet for arbeidsfolks rettigheter. Vi har alltid støttet de partier som jobber med oss – ikke de som jobber mot oss.

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet bidrar til utnyttelse av mennesker, frarøver fellesskapet for milliarder av kroner, og er i ferd med å ødelegge enkelte bransjer. Gjennom samarbeid med våre politiske venner vil forbundet fortsette kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet på alle nivåer i det norske samfunn.

Fellesskapet møter stadig krav om å levere flere og bedre velferdstjenester, uten at de som har mest fra før skal betale mer skatt. Dette utnyttes av høyreregjeringen til å undergrave fellesskapsløsningene og svekke velferdsstaten. Vi sier nei til privatisering av kommunale tjenester og vil ha en offentlig velferd der tjenester som helse og omsorg er ordnet av stat og kommune.
Det er avgjørende for fagbevegelsen at de rødgrønne partiene er representert i norske kommunestyrer- og fylkesting for å sikre et rettferdig og organisert arbeidsliv. Forbundsstyret oppfordrer derfor alle forbundets medlemmer og tillitsvalgte å delta aktiv i lokalpolitikken og stemme på de rødgrønne partiene ved kommune- og fylkestingsvalget den 9. september 2019.

Godt valg!

Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund