Folket i Vest-Sahara må få rett til å selv avgjøre sitt lands framtid. Dette er en av grunnstenene for et demokrati, heter det i en uttalelse fra Arbeidsmandsforbundets landsmøte.

Uttalelse fra Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte 2019:

Folket i Vest-Sahara må få rett til å selv avgjøre sitt lands framtid. Dette er en av grunnstenene for et demokrati.  Territoriet regnes av FN som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika. Istedenfor å bli uavhengig fra spansk kolonitid, ble territoriet delvis okkupert av Marokko i 1975. Halve Vest-Saharas folk er kastet på flukt. Den andre halvparten bor undertrykket i den delen som er okkupert. Vest-Sahara er et av territoriene i verden som kommer aller dårligst ut på internasjonale rangeringer over politisk frihet.

Norske observatører har ikke kommet inn i landet på flere år. FNs fredsbevarende operasjon i Vest-Sahara nektes av Frankrike – Marokkos nære allierte – å få rapportere om de overgrep de er vitne til. Mens Marokko stikker kjepper i hjulene for FNs fredsprosess, plyndres territoriet for naturressurser, særlig fosfatstein for internasjonal kunstgjødselproduksjon. Denne handelen finansierer og legitimerer okkupasjonen, og er derfor svartelistet av Oljefondet. Norsk UD fraråder næringsliv i Vest-Sahara.

Det statlige marokkanske fosfatselskapet som opererer gruven i de okkuperte områdene er avhengig av Atlas Copco, Siemens og Continental for infrastruktur og drift. Enkelte norske rederier deltar i transportene av mineralet, som Vest-Saharas folk selv skulle forvaltet for å bygge en uavhengig stat.

Landsmøtet i Norsk Arbeidsmandsforbund ber norske myndigheter å øke presset mot Marokko for at Vest-Saharas rett til uavhengighet skal respekteres og at regjeringen kommuniserer til Frankrike og resten av FNs Sikkerhetsråd at FN-styrkene i territoriet må få rapportere de overgrep de er vitne til.

Landsmøtet ber norske myndigheter om å ta opp undertrykkingen av Vest-Sahara med land som Kina, India og New Zealand, som importerer store mengder fofsfat fra okkuperte områder.  Landsmøtet ber også selskapene Atlas Copco, Siemens og Continental om å umiddelbart stanse det avgjørende samarbeidet med den folkerettsstridige marokkanske fosfatindustrien i de okkuperte områdene.