Kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er en av de viktigste faglige og politiske utfordringene for Norsk Arbeidsmandsforbund.

Uttalelse fra Norsk Arbeidsmandsforbund landsmøte 2019:

Kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er en av de viktigste faglige og politiske utfordringene for Norsk Arbeidsmandsforbund. For den enkelte arbeideren handler det om manglende vern om helse, miljø, sikkerhet, lønn, pensjon og trygderettigheter, men det påvirker også hele det norske samfunn. Det begrenser seg ikke til unndragelse av kun skatter og avgifter. Det dreier seg også om menneskehandel, prostitusjon og hvitvasking av penger.

Landsmøtet krever at kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet fortsetter med full styrke både gjennom økt innsats fra kontrollmyndighetene, økte bevilgninger, økt antall inspektører og gjennom et tett partssamarbeid. Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte krever også flere faste ansettelser i bedriftene, at bruken av innleid arbeidskraft strammes inn og at de nye reglene etterfølges.

Vårt viktigste verktøy i kampen for et seriøst arbeidsliv er våre tillitsvalgte. Vårt mål som arbeidsfolk er å ha en hånd på rattet og medbestemmelse på arbeidsplassen. Vi ser en skremmende utvikling der arbeidslivet går i en alt mer autoritær retning og mange er redde for å organisere seg. Landsmøtet krever at regjering og Storting innfører 100 % fradrag for fagforeningskontingenten i neste justering av statsbudsjettet.  

Det offentlige handler med selskaper som dumper lønningene og følger ikke sitt eget regelverk. For mange av våre medlemmer har den økte konkurransen i anbudsmarkedet bidratt til usikre ansettelser, dårlig lønn og farlige arbeidsforhold. I renholdsbransjen vitner man om stadig høyere arbeidspress og i anleggsbransjen har dette ført til mange ulykker med dødelig utfall. Dette er uakseptabelt.

Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte krever at alle offentlige anbud må ivareta kvalitet, helse og sikkerhet og ikke lavest pris som bidrar til å styrke de useriøse bedriftene. Vi krever at alle arbeidstakere som utfører arbeid for det offentlige ikke skal ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av landsomfattende tariffavtale. Det må også etableres gode kontrollrutiner for oppfølging av offentlige anbudskontrakter.