Landsmøtet i Norsk Arbeidsmandsforbund oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å stemme på de rødgrønne partiene i kommune- og fylkestingsvalget 2019.

Uttalelse fra Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte 2019:

Landsmøtet i Norsk Arbeidsmandsforbund tar avstand fra høyrepartienes politikk som bidrar til økte forskjeller, et utrygt arbeidsliv og svekker velferdsstaten. Landsmøtet oppfordrer derfor medlemmer og tillitsvalgte å stemme på de rødgrønne partiene i kommune- og fylkestingsvalget 2019. 

Rettferdighet, likestilling og demokrati er ikke selvfølgeligheter, men verdier som må forsvares og utvikles hver eneste dag. I over 120 år har forbundet kjempet for arbeidsfolks rettigheter. Vi har alltid støttet de partier som jobber med oss – ikke de som jobber mot oss.

Høyrepartiene fører en arbeidslivspolitikk som går til angrep på den norske modellen, som bygger på faste ansettelser og høy organiseringsgrad. Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet bidrar til utnyttelse av mennesker, frarøver fellesskapet for milliarder av kroner, og er i ferd med å ødelegge enkelte bransjer.

Fellesskapet møter stadig krav om å levere flere og bedre velferdstjenester, uten at de som har mest fra før skal betale mer skatt. Dette utnyttes av høyrepartiene til å undergrave fellesskapsløsningene og svekke velferdsstaten. Vi sier nei til privatisering av kommunale tjenester og vil ha en offentlig velferd der tjenester som helse og omsorg er ordnet av stat og kommune.

Norsk Arbeidsmandsforbunds svar på høyresidens politikk er en forsterket innsats for mer demokrati, mer rettferdighet, mer toleranse og mindre ulikhet.

Landsmøtet i Norsk Arbeidsmandsforbund oppfordrer alle medlemmer til å bruke stemmeretten for å styrke de partier som kjemper for de samme verdier som fagbevegelsen.