Krever økt kjøpekraft

Forbundsstyret legger vekt på økt kjøpekraft i årets tariffoppgjør.

Norsk Arbeidsmandsforbund krever økt kjøpekraft i årets tariffoppgjør. De fleste av forbundets medlemsgruppene fremhevet økt kjøpekraft som den viktigste saken i årets oppgjør. 

16. februar 2024|

Klimakritiske mineraler

Mineralnæringen er en forutsetning i utviklingen av ny og miljøvennlig teknologi. Det er derfor et stort behov for å finne og utvikle nye mineralforekomster for å sikre velstandsutviklingen og overgangen til et grønnere samfunn.

16. mars 2022|

LOs representantskap: Nytt flertall – nå er det arbeidsfolks tur!

LOs representantskapsmøte torsdag 6. mai ble gjennomført digitalt. Representantskapet valgte Peggy Hessen Følsvik til ny LO-leder fram til den utsatte LO-kongressen i 2022. Her kan du lese LO-lederens tale til representantskapetResultatet av årets mellomoppgjør i privat sektor ble godkjent og det ble vedtatt en fagligpolitisk uttalelse om situasjonen foran stortingsvalget 2021. Det ble også bevilget valgkampsstøtte til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. 

Stortingsvalget 13. september blir svært viktig for LOs medlemmer. Norge har store utfordringer og problemer som må løses de neste årene. Arbeidsplasser og næringslivet må bygges opp etter koronakrisen.

Klimakrisen krever en aktiv politikk for nye jobber og en rettferdig omstilling. Forskjellene øker etter åtte år med høyrepartienes målrettede politikk for skattekutt til de som har mest, og innstramminger for de som trenger bistand fra fellesskapet. I arbeidslivet er det behov for en kraftig opprydding. Og velferdsstaten må

6. mai 2021|

Valg 2021 – Ny regjering for arbeidsfolk!

Politisk uttalelse av forbundsstyret – Norsk Arbeidsmandsforbund 11.02.2021

Norge står foran et viktig stortingsvalg den 13 september 2021. Norsk Arbeidsmandsforbund ønsker et samfunn hvor alle har like muligheter og rettigheter, uavhengig av lommeboka. Forbundet tar avstand fra en politikk som bidrar til økte forskjeller mellom folk. Kampen for arbeidsfolks rettigheter gjennom rettferdig fordeling og demokrati er ikke selvfølgeligheter som har kommet av seg selv. Dette er verdier som må forsvares hver eneste dag, noe forbundet har kjempet for i over 125 år. Derfor har forbundet i et historisk perspektiv alltid støttet de politiske partier som jobber for forbundets medlemmer.

Kampen for arbeidsfolks rettigheter gjennom rettferdig fordeling og demokrati er ikke selvfølgeligheter som har kommet av seg selv.

Norge har snart i 8 år hatt et høyreorientert stortingsflertall. Høyrepartiene har under regjeringen Solberg gjennomført mange usosiale kutt som har rammet

11. februar 2021|

Sotrasambandet: Det er ikke for sent å snu!

Forbundsleder Anita Johansen ber regjeringen og Stortinget om å legge til rette for norsk deltakelse i denne anbudskonkurransen. Foto: Werner Juvik

Norsk Arbeidsmandsforbund registrerer at Statens Vegvesen i en pressemelding 30. april har kvalifisert tre utenlandske selskaper som skal konkurrere om utbyggingen av Sotrasambandet. Dette er et OPS-prosjekt (Offentlig privat samarbeid) budsjettert til 17 milliarder kroner.

5. mai 2020|

Anleggsbransjen under press

Uttalelse fra forbundsstyret

Norsk Arbeidsmandsforbund har over 13 500 organiserte arbeidere i anleggsbransjen som ber om at det øyeblikkelig tas nødvendige grep i stat, fylker og kommuner slik at alle i bransjen har en jobb å gå til også etter at pandemien er over.

27. mars 2020|

Vil ha forbundsvist oppgjør

Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund vil ha forbundvist tariffoppgjør i 2020. Foto i anledning forbundets 125-års jubileum.

Uttalelse forbundsstyret 13.02.2020

Forbundsstyret anbefaler forbundets representanter i LOs representantskap om å stemme for et forbundsvist oppgjør, da denne oppgjørsformen best ivaretar medlemmenes prioriterte interesser.

14. februar 2020|