Forbundsleder Anita Johansen ber regjeringen og Stortinget om å legge til rette for norsk deltakelse i denne anbudskonkurransen. Foto: Werner Juvik

Norsk Arbeidsmandsforbund registrerer at Statens Vegvesen i en pressemelding 30. april har kvalifisert tre utenlandske selskaper som skal konkurrere om utbyggingen av Sotrasambandet. Dette er et OPS-prosjekt (Offentlig privat samarbeid) budsjettert til 17 milliarder kroner.

Dette er svært skuffende. Både forbundet og en samlet anleggsbransje har over lang tid bedt regjeringen og Stortinget om å legge til rette for norsk deltakelse i denne anbudskonkurransen. Norsk Arbeidsmandsforbund har vært tydelige på at anbudsgrunnlaget for Sotrasambandet må trekkes tilbake og deles opp i minst 3 entrepriser, slik at norske selskaper får mulighet til deltakelse i dette viktige prosjektet. Vi er ikke mot utenlandsk deltakelse og det må gjerne legges til rette for et samarbeid mellom norske og utenlandske entreprenører for å styrke norsk kompetanse på denne type brokonstruksjoner.

Det er uakseptabelt at samfunnet sprøyter inn milliarder på tiltakspakker for å opprettholde sysselsettingen i mange bransjer, mens regjeringen og Frp på den andre siden sitter stille og ser at Statens Vegvesen, legger ut store anleggsprosjekter til utenlandske selskaper, som i svært liten grad kjenner til den norske modellen.

Dette er en strutsepolitikk som ikke vil bidra til å skape norske arbeidsplasser og økt verdiskapning for landet. Det blir påstått fra regjeringshold og fra Frp at norske underentreprenører vil bli brukt i stort monn i dette prosjektet. Dette har man ikke noe grunnlag for å hevde. Våre erfaringer er at det ikke er noen selvfølge at norske underentreprenører blir brukt i denne typen anleggsprosjekter.

Istedenfor å stikke hodet i sanden må norske politikere nå bruke sin innkjøpsmakt til å utfordre handlingsrommet og verne om sysselsetting, kompetanse og vår økonomiske modell. Forbundet forventer derfor at Stortinget tar denne saken opp i sin helhet og bidrar til at anbudsprosjektet om Sotrasambandet deles opp i mindre kontrakter og omgjøres til et fullt ut statlig finansiert prosjekt, uten OPS. En slik strategi vil føre til økte skatteinntekter og sårt tiltrengte arbeidsplasser i norsk anleggsnæring og tilhørende bransjer.

Vi lever i en krisetid med rekordhøy arbeidsledighet og stort behov for norske arbeidsplasser og økt kompetanse. Landet har ikke råd til å la norske anleggsarbeidere gå arbeidsledige, mens utenlandske selskaper er i full drift på norsk jord. Derfor er det tragisk at høyresiden i Norge fører en politikk som bidrar til å svekke grunnlaget for gjenreisningen av sysselsettingen og norsk økonomi.

Norsk Arbeidsmandsforbund mener at den norske modellen som er grunnsteinen i vårt samfunn. Modellen blir undergravd med en slik politikk som man ser her. Jeg vil derfor understreke at det ikke er for sent å snu!

Norsk Arbeidsmandsforbund

Anita Johansen

Forbundsleder