Velkommen til landsmøte!

Norsk Arbeidsmandsforbund ønsker velkommen til sitt 39. ordinære landsmøte.

Tid: onsdag 8. mai – søndag 12. mai 2019
Sted: Oslo Kongressenter Folkets Hus, Oslo

> Forslag til dagsorden
> Forslag til forretningsorden

Beretninger

> Beretning 2015
> Beretning 2016
> Beretning 2017
> Beretning 2018

 

Handlingsprogrammet

Forslag med innstilling fra landsstyret:

> 1 Organisasjon
> 2 Samfunn
> 3 Næring
> 4 Arbeidsliv

 

Andre forslag

Forslag med innstilling fra landsstyret:

Diverse innkomne forslag

 

Vedtekter

Forslag med innstilling fra landsstyret:

Vedtektene