Program

Onsdag 8. mai

11.30-12.45: Oppmøte/registrering

Alle gjør seg kjent med hvor de skal sitte og sørger for å være på plass i landsmøtesalen kl. 12.45.

13.00: Åpningsprogram

15.15: Pause

15:45: Ettermiddagsmøte

 • Regnskap og revisjonsrapport

18.00: Avslutning

 

Torsdag 9. mai

09.00: Temasesjon – Forbundet og fremtiden

Hvilke utfordringer står forbundet, dets medlemmer og tillitsvalgte overfor i et arbeidsliv i stadig endring

Presentasjon av FAFO-rapport som belyser:

 • Forbundet i historisk perspektiv
 • Arbeidsliv i endring
 • Medlemmers og tillitsvalgtes utfordringer
 • Forbundet i fremtiden
 • Presentasjon av Sissel Trygstad, Kristine Nergaard, John Erik Dølvik, Johan Rød Steen og Elin Svarstad.
 • Paneldebatt med partene i arbeidslivet, sentrale politikere og arbeidslivsforskere.

Konferansier: Jarle Roheim Håkonsen 

13.00: Lunsj

14.30: Vedtektene – innkomne forslag

Vedtektene

18.00: Avslutning

 

Fredag 10. mai

09.00: Innledning ved LO-leder Hans-Christian Gabrielsen

 • Debatt

11.00: Innledning ved Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre

 • Debatt

13.00: Lunsj

14.30: Innledning ved Sosialistisk Venstrepartis leder Audun Lysbakken

 • Debatt

16.30: Forbundets handlingsprogram – innkomne forslag

> 1 Organisasjon 
> 2 Samfunn 
> 3 Næring 
> 4 Arbeidsliv
Diverse innkomne forslag

19.00: Avslutning

20.30: Eventuelt kveldsmøte

 

Lørdag 11. mai

09.00: Formiddagsmøte

 • Forbundets handlingsprogram (fortsetter)
 • Diverse forslag

13.00: Lunsj

14:30: Ettermiddagsmøte

 • Valg

16.30: Avslutning

19.00: Landsmøtefest

 • Oslo Plaza, Sonja Henie Ballroom

 

Søndag 12. mai

09.00: Formiddagsmøte

 • Eventuelle innstillinger fra redaksjonskomiteene
 • Uttalelser fra landsmøtet
 • Bevilgninger

12.00: Avslutning

13.00: Lunsj/avreise