Fredag 10. mai

09.00: Innledning ved LO-leder Hans-Christian Gabrielsen

  • Debatt

11.00: Innledning ved Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre

  • Debatt

13.00: Lunsj

14.30: Innledning ved Sosialistisk Venstrepartis leder Audun Lysbakken

  • Debatt

16.30: Forbundets handlingsprogram – innkomne forslag

> Hefte 1 – Organisasjon
> Hefte 2 – Samfunn
> Hefte 3 – Næring
> Hefte 4 – Arbeidsliv
> Diverse innkomne forslag

19.00: Avslutning

20.30: Eventuelt kveldsmøte