Praktisk informasjon

Norsk Arbeidsmandsforbunds 39. ordinære landsmøte fra onsdag 8. mai til søndag 12. mai 2019.

Tid: onsdag 8. mai – søndag 12. mai 2019
Sted: Oslo Kongressenter Folkets Hus, Oslo

 

Fakta om landsmøtet

• Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet og holdes hvert fjerde år.
• Landsmøtet 8. – 12. mai 2019 er det 39. ordinære landsmøtet i Norsk Arbeidsmandsforbund.
• Landsmøtet består av 180 delegater fra avdelingene og av landsstyrets medlemmer.
• Forbundets valgte sekretærer som ikke er medlemmer av forbundsstyret eller landsstyret møter på landsmøtet med tale- og forslagsrett. Kontrollkomiteen, distriktssekretærer og tillitsvalgte for de ansatte i forbundet møter med talerett.
• For å kunne velges som delegat til landsmøtet, må du ha vært organisert i forbund tilsluttet LO i minst tre måneder før valget foretas, og ellers ha medlemskapet i orden.
• Det er årsmøtene i avdelingene som velger representantene til landsmøtet. Fordelingen mellom avdelingene avgjøres av antall betalende medlemmer.

Fakta om Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895. Forbundet har i dag rundt 34.000 medlemmer pr. 01.01.2019 innenfor følgende bransjer:

• Renhold
• Vaktselskaper
• Anlegg
• Maskin
• Asfalt og veivedlikehold
• Bergindustrien
• Vaktmester
• Parkeringsselskaper
• Kystverket
• Tunell-, bom- og og bruselskaper
• Servicevirksomhet på Svalbard
• Skianlegg og fritids- og fornøyelsestilbud i privat regi

Forbundet er tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) med over 900.000 medlemmer.

Forbundets fremste formål er å organisere arbeidstakere og opprette tariffavtaler for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår.

Informasjon til media

Vi ønsker media hjertelig velkommen til det 39. ordinære landsmøte i Norsk Arbeidsmandsforbund den 8. til 12. mai 2019 på Oslo Kongressenter Folkets Hus i Oslo.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Stina Bergsten.

Det blir et spennende møte med blant andre LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Sosialistisk Venstrepartis leder Audun Lysbakken. Vi minner også om egen spennende temasesjon om fremtidens arbeidsliv med blant annet partene i arbeidslivet, sentrale politikere og arbeidslivsforskere. Det vil i samband med landsmøtet også bli lansert en ny Fafo-publikasjon. Det vil bli lagt ut mer informasjon om dette.

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet og avholdes hvert fjerde år. Delegatene skal blant annet vedta nytt handlingsprogram og velge ledelse/representanter til forbundsstyret for kommende periode.