Torsdag 9. mai

09.00: Temasesjon – Forbundet og fremtiden

Hvilke utfordringer står forbundet, dets medlemmer og tillitsvalgte overfor i et arbeidsliv i stadig endring

Presentasjon av FAFO-rapport som belyser:

  • Forbundet i historisk perspektiv
  • Arbeidsliv i endring
  • Medlemmers og tillitsvalgtes utfordringer
  • Forbundet i fremtiden

Presentasjon av Sissel Trygstad, Kristine Nergaard, John Erik Dølvik, Johan Rød Steen og Elin Svarstad
Paneldebatt med partene i arbeidslivet, sentrale politikere og arbeidslivsforskere

Konferansier: Jarle Roheim Håkonsen 

13.00: Lunsj

14.30: Vedtektene – innkomne forslag

> Forslag til vedtektene

18.00: Avslutning